Debatt: Bostadssatsning slår tre flugor i en smäll

16 oktober 2013 14:17

ANTALET KOMMUNER som uppger bostadsbrist i Sverige har ökat från 45 kommuner år 2000 till 126 kommuner år 2013. Det är nästan en tredubbling på 13 år. Samtidigt går nästan 400.000 människor arbetslösa i landet och behoven av renoveringar och energiinvesteringar är stora. Vi föreslår en stimulans på bostadsbyggandet som skulle slå tre flugor i en smäll: skapa 26.000 jobb, minska bristen på bostäder och bidra till ett mer klimatsmart boende. Det är ett viktigt steg mot att nå full sysselsättning i Sverige.

Allt fler kommuner uppger bostadsbrist i landet, framförallt kommuner i och kring storstadsområdena. Mellan år 2000 och 2013 har antalet kommuner som uppgett bostadsbrist i Norrbotten ökat från noll kommuner till sex. Antalet kommuner som uppgett överskott har samtidigt minskat och antalet kommuner som uppgett balans ökat. För att komma tillrätta med bostadsbristen i landet och pressa ned arbetslösheten föreslår vi en rad åtgärder:

• En stimulans på 15 miljarder kronor till ökat bostadsbyggande som framförallt riktas mot byggandet av hyresrätter och studentlägenheter, där bristen är särskilt allvarlig. Det skulle generera ungefär 26.000 jobb i Sverige.

• Ett renoveringsprogram för miljonprogramsområden och energiinvesteringar i det befintliga beståndet, som lika mycket är en sysselsättningsskapande åtgärd som en miljöpolitisk. Även kommuner som inte direkt lider av bostadsbrist har säkerligen behov av energisparande åtgärder som fönsterbyten, förbättring av ventilations- och värmesystemen. Därför vill vi se att någon form av subvention införs till energiinvesteringar i bostäder, till exempel energisparlån.

• ROT-avdraget bör också omfatta hyreshus och bostadsrättsföreningar.

Det är också ett problem att den borgerliga regeringen urgröpt socialförsäkringssystemet, framförallt genom försämringarna av sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen. Det har gjort hushållen sårbara för eventuella prisfall på bostäder i framtiden, särskilt som hushållens skuldsättning ligger på en historiskt hög nivå i Sverige. Därför bör taken i socialförsäkringarna höjas, så att hushållens sårbarhet för prisförändringar på bostäder minskar.

Bostadsbristen drabbar unga särskilt hårt, som hindras från att flytta hemifrån, ta ett jobb eller studera för att de inte får tag i en bostad. Vi vill nu investera i ett ökat bostadsbyggande, som inte bara skulle skapa 26.000 jobb och få arbetsmarknaden att fungera bättre, utan också göra bostadsbeståndet mer klimatsmart. Det vore ett viktigt steg på vägen mot att nå full sysselsättning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ingela Edlund, 2:a vice ordförande, LO Maria Stenberg, vice ordförande, LO-distriktet i Norra Sverige