Debatt: Miljardsatsning på försvaret i Norrbotten

7 augusti 2013 08:14

ALLIANSREGERINGEN har beslutat om ytterligare ett framtidsinriktat beslut för att modernisera Sveriges försvar, att uppgrada Sveriges stridsvagnar. Beslutet säkerställer Försvarsmaktens stridsvagnsförmåga till 2030. Kärnan i Sveriges pansarförband är stridsvagn 122. Regeringens beslut om att uppgradera livstidsförlänger modern pansarstridsförmåga. I dag bedrivs stridsvagnsutbildning vid I 19 i Boden och vid P4 i Skövde. Regeringens beslut fortsätter att stärka försvaret som steg för steg höjer sin totala försvarsförmåga.

Regeringen avsätter årligen drygt 15 miljarder till Försvarsmaktens materielanslag. Tidigare i år har regeringen bl a beslutat om uppgradering av marinens stridsbåtar och dykfartyg, anskaffning av skyddsmateriel samt utveckling och anskaffning av nästa generation stridsflyg JAS Gripen. I december 2012 beslutades också om anskaffning av nytt luftvärnsrobotsystem. Dessutom har regeringen fattat beslut om tillförsel av kvalificerad datoriserat stridsledningsförmåga för markförbanden. Detta ger möjlighet till bättre kommunikation och därmed ökad rörlighet och bättre skydd för förbanden i armén. Vart och ett är viktiga beslut för att kunna utveckla det nya moderna försvaret av Sverige.

Den försvarspolitiska inriktningen innebär att Försvarsmakten ska kunna genomföra strid i hela konfliktskalan – från lågintensiva till högintensiva konfliktnivåer. Stridsvagn 122 är arméns mest slagkraftiga och bäst skyddade militära fordon. Uppgraderingen av stridsvagn 122 säkerställer en viktig operativ förmåga i armén, inte minst när det gäller till förmågan till nationellt försvar.

Beslutet är också viktigt för utvecklingen av förbanden i Skövde P4 och Boden I19 som är de två platser som bedriver stridsvagnsutbildning.

Försvaret genomgår en omfattande historisk försvarsreform från värnplikt till frivilligt anställda. Rekrytering, behållning och utvecklingen av försvarets kärna - dess personal, pågår för fullt och regeringen är ödmjuk inför en så stor förändring. Försvarsmakten ska de kommande åren anställda 4 000 nya medarbetare per år, de kommande åren. Försvarsmakten kommer att bli en av Sveriges största ungdomsarbetsgivare. För Norrbotten handlar det om hundratals nya arbetstillfällen; hel- eller deltidstjänster. Att erbjuda modern teknik i sin utbildning är en viktig bas för att kunna attrahera och långsiktigt personalförsörja förbanden.

Professionell personal och modern materiel möjliggör utvecklingen av tillgängliga förband med hög rörlighet och med möjligheter att samverka med andra länder. Den nationella försvarsförmågan stärks ytterligare och alliansregeringen fortsätter att modernisera det nya försvaret av Sverige.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!