Debatt: Kommuner utan intresse för skolan och lärarna

5 augusti 2013 14:54

VI SER en skandalös passivitet eller räddhågsenhet när många kommuner struntar i att satsa på lärarlöner – trots att staten betalar!

Regeringen har med bred politisk enighet i riksdagen beslutat om att erbjuda kommunerna statsbidrag för de nya karriärtjänsterna förstelärare och lektor. Tanken är att göra läraryrket mer attraktivt och bidra till bättre undervisning.

Men när de nya karriärtjänster för lärare införs över hela landet ser vi att många kommuner, helt avstår att söka dessa pengar. Enligt siffror från Skolverket är det tjugotalet kommuner (däribland Boden i Norrbotten) som helt struntar i detta. Man kan fråga sig om dessa kommuner alls har rätt inställning vare sig till skolan eller till lärarna?

Det är Lärarnas Riksförbund som fört fram och drivit kraven på karriärtjänster i många år. Meningen är att genom de öronmärkta pengarna från staten ska utvalda lärare få högre lön.

Vi är nu helt oförstående till hur kommuner kan välja att avstå söka och helt tacka nej till pengar man erbjuds.

De här karriärtjänsterna är en fråga som vi har drivit i decennier och när det nu äntligen kommer så tycker vi att det borde vara en självklarhet att söka pengarna. Det är skandalöst om man missar den här chansen att satsa på lärarna. Det är beklämmande att det finns några kommuner som väljer att avstå när staten ger extra pengar.

Vissa kommuner menar att det skulle ta tid att utreda hur tjänsterna ska användas. Men det är bara undanflykter. Det finns tydliga riktlinjer från Skolverket med exempel på hur man kan använda det här, så något vidare utredande behövs inte.

Däremot är det nog flera kommuner som är rädda för att bli sittande med lärare med högre lönelägen än idag, om bidragen slutar komma. Vilket också visar vilka låga ambitioner man då har med skolan och lärarna.

Dessutom väljer flera kommuner att lägga på de utvalda lärarna fler arbetsuppgifter och kanske göra centraladministratörer av dessa lärare. Och det är helt fel och strider mot avsikten med hela reformen. Den är ett rakt och tydligt försök att få skickliga lärare att kunna göra lönekarriär. Det har inte varit möjligt under de snart 25 år som kommunerna ansvarat för skolan. Lärarnas löneläge har istället pressats samman och särskilt lärare i grundskolan och gymnasiet har drabbats.

Reformens avsikt är att pengarna ska gå till lärare som är skickliga i att undervisa i klassrummet. Lärarna ska kunna fortsätta med det de är duktiga på: att undervisa sina elever! Inte sättas bakom ett skrivbord på kommunhuset.

Om nu dels de tjugo kommunerna fortsätter att inte ens söka pengarna, och om andra kommuner försöker förfela syftet med reformen, då har vi fått ännu ett tydligt exempel på att det kanske borde vara en annan nationell nivå som ska ansvara för skolan och lärarna.

Jag hoppas de ansvariga i kommunerna är beredda att tänka om. Det står mer på spel än bara lärarnas löneutveckling. Hela skolans framtid ligger faktiskt i vågskålen nu.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!