Gästen: Stenkastarvänster i glashus

3 juni 2013 06:00

2007 kom boken ”Chockdoktrinen”, av journalisten och vänsterdebattören Naomi Klein. Hon hävdar där att högerpolitiker utnyttjar kriser och katastrofer för att tvinga på stater och folk en ”råkapitalistisk” och omänsklig ekonomisk ordning. Om inte slumpen eller naturen serverar en lämplig katastrof, som orkanen Katrina, arrangerar politikerna en egen – som USA:s krig i Irak.

Boken diskuterades intensivt. Vänstern höjde den till skyarna medan liberaler var mycket kritiska (se till exempel ”Allt om Naomi Kleins nakenchock” av Boris Benulic och Johan Norberg). I dag tycks dock vänsterrörelser i Sverige själva ha anammat chockterapin som metod för politisk förändring.

Så används klimathotet friskt av en spretig vänsterrörelse för att motivera mer eller mindre bisarra krav: Vi måste avskaffa de fria valen/satsa miljarder på höghastighetståg/införa ekosocialism med global planekonomi/bygga massvis av vindkraftverk/tillämpa kinesisk ettbarnspolitik/dekonstruera mansrollen – annars kommer klimatförändringarna att döda oss alla på ett plågsamt sätt.

Naturligtvis är det inte en samlad vänster som står bakom alla dessa krav, utan olika fraktioner och personer står för olika inriktningar. Det intressanta är att hotet om katastrofen används helt enligt Kleins chockdoktrin: Gör som vi säger, oavsett ni gillar det eller inte, för annars blir följderna fruktansvärda.

Förortsupploppen som startade i Husby och sedan spred sig över landet används likadant. Medan borgerliga och mittenorienterade debattörer påpekar att det bara är en liten, liten del av förortsbefolkning och arbetslösa ungdomar som deltar i upploppen, och att den som bränner bilar och kastar sten på poliser bör straffas för sina kriminella handlingar, tar vänstern åter till alarmism och determinism:

Stenkastarna och bilbrännarna bär inget personligt ansvar för upploppen, de följer bara en ödesbestämd utveckling som beror på för litet socialism. Om vi inte höjer skatterna och bidragen, bygger ut den offentliga sektorn och ökar de subventionerade jobben – då kommer snart hela Sverige att brinna när ”de förtryckta” gör uppror. Huruvida vänstern även varit delaktiga i upploppen, för att i chockdoktrinens anda ”skapa sin egen katastrof”, får polisutredningarna visa.

Det finns cyniker som påstår att politiska budskap alltid ”säljer” bättre om de motiveras med hot och fiendebilder än med något gott och eftersträvansvärt. Men det beror nog på vad det politiska budskapet är. Vill man som vänstern minska människors frihet – genom att ta ifrån dem mer av pengarna de arbetat ihop och öka politikens makt över deras liv – då behövs undergångshot och katastrofscenarier. De flesta människor gillar nämligen att bestämma över sig själva, sina pengar och sina liv.

"Den som offrar frihet för att vinna säkerhet förtjänar ingendera", ska Benjamin Franklin ha skrivit. Något att minnas när vänstern praktiserar Naomi Klein, och försöker tvinga igenom sin politik genom att sätta skräck i människor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marika Formgren