Debatt: Klyftorna ökar snabbt i dagens Sverige

29 maj 2013 06:00

EN NY UNDERSÖKNING från OECD visar att klyftorna i Sverige har vuxit kraftigt sedan 1990-talet. Den visar också att klyftorna växer snabbare i Sverige än i nästan alla andra länder. Detta är naturligtvis ingen slump. Tvärtom. Det är resultatet av politiska beslut.

Under de senaste åren har ersättningen till sjuka och arbetslösa kraftigt försämrats. Generella satsningar på skola, vård och omsorg har fått stå tillbaka till förmån för riktade skattebidrag. Inkomstskatterna har sänkts, fastighetsskatten har gjorts regressiv och förmögenhetsskatten har avskaffats.

Medan Robin Hood tog från de rika och gav till de fattiga väljer Anders Borg att göra precis tvärtom. Under parollen "Arbete ska löna sig" har den borgerliga regeringen genomfört en omfattande omfördelning av våra gemensamma resurser.

Mellan år 2006 och 2010 sänktes skatterna i Sverige, netto, med cirka 100 miljarder kronor. Mest gick till dem som tjänar bäst. Den procentenhet av svenskarna som tjänar absolut mest fick cirka fem gånger mer genom den borgerliga regeringens skattesänkningar än vad den genomsnittliga svensken fick.

OECD-undersökningen väcker en grundläggande fråga: Vilket samhälle vill vi svenskar ha i framtiden? Accepterar vi att Sverige får allt större klyftor, att skillnaderna i skolan ökar och att utanförskapet växer?

Från LO anser vi att utvecklingen i Sverige går åt helt fel håll! För att förändra detta krävs en samlad politik som sätter fokus på fler jobb och ökad sammanhållning. Vi behöver:

Bekämpa arbetslösheten. Sverige har idag en arbetslöshet på över åtta procent. Arbetslösheten är högre än i nästan alla jämförbara länder. Sverige behöver en politik för fler jobb. Då krävs breda insatser för ökad efterfrågan i ekonomin, en aktiv arbetsmarknadspolitik och insatser för att bryta ungdomsarbetslösheten

Satsa på skola, vård och omsorg. Ersätt konstiga skattebidrag med kraftigt ökade resurser till vår gemensamma välfärd. Förbättra kvaliteten i de yrkesförberedande gymnasieprogrammen. Investera i mindre klasser i skolan. Trygga sjukvårdens finansiering.

Förbättra arbetslöshetsförsäkringen. I dag är försäkringen så dålig att många löntagare riskerar fattigdom om man blir arbetslös. Höj taket i försäkringen. Fler måste omfattas av arbetslöshetsförsäkringen. Avskaffa den förhöjda a-kasseavgiften som drabbar LO-medlemmarna extra hårt.

Genom medvetna satsningar kan vi tillsammans förändra den utveckling OECD-rapporten beskriver. Vilket Sverige vill du ha?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!