Debatt: Svårt att hitta rätt jobb efter studier

10 april 2013 06:00

SVENSKA STUDENTER har i dag problem att hitta rätt jobb efter examen. Den så kallade matchningsproblematiken är en allt större utmaning. Vilka utbildningar leder egentligen till vilka arbeten och hur ska arbetsgivare hitta rätt kompetens till rätt plats?

Om detta skriver bland annat Saco Studentråd i rapporten Rätt jobb inte ett jobb, en fråga som är viktig även för Centerstudenter att lyfta i utbildningsdebatten.

I dag har cirka åtta av tio examinerade från högre utbildning ett arbete efter sex till tolv månader. Men bara sju av tio har ett arbete som motsvarar deras kompetens. För vissa grupper är läget mer allvarligt än andra. Bland humanister är det så få som fyra av tio som får ett kvalificerat arbete efter examen. Detta enligt en rapport från institutet för framtidsforskning.

Samtidigt som många akademiker kommer ut med en ny examen och har problem att hitta tillräckligt kvalificerade arbeten har många arbetsplatser svårt att hitta rätt kompetens.

Vi har i dag en arbetsmarknad som lider av både överutbildning och kompetensbrist på samma gång. Det är ett stort problem för individen som blir inlåsta på arbetsplatser och i anställningsformer som inte passar deras utbildning och för företag som inte kan växa och nyanställa. Det ger minskade skatteintäkter, bromsar tillväxten och försvårar klassresor för individer.

Vi tror att en viktig del av förbättrad matchning är en bättre koppling mellan högskolan och arbetsmarknaden. De högre lärosätena behöver ta ämnet på allvar. En stor majoritet av deras studenter tar studielån, pluggar och utbildar sig just för att kunna få ett arbete efteråt. Då behöver också lärosätena se det som en viktig del av sitt uppdrag att utbilda och förbereda sina studenter för just arbetsmarknaden.

Det är inte hållbart att lärosätena ser sin verksamhet som åtskild från resten av samhället och studenternas arbetslivskoppling som någon annans ansvar.

De regionala lärosätena kan spela en stor roll i detta. Genom närheten till det lokala näringslivet finns det stora möjligheter till samverkan kring praktik, studentmedarbetare och informationsutbyte mellan företag och lärosäte. Studenterna behöver efterfråga - och lärosätena behöver ta initiativet - till mer samarbete.

Om fler högskolor och universitet arbetade närmare näringslivet för bättre matchning skulle situationen kunna förbättras betydligt. Högskoleverket har också visat att de utbildningar med tydligast koppling till arbetsmarknaden lockar fler studenter från underrepresenterade grupper, vilket också främjar mångfalden och möjligheten till klassresor.

Vi anser att det är dags att mer aktivt ta tag i matchningsproblematiken, lärosätena måste få ett tydligare uppdrag kring att hjälpa studenterna hitta rätt på arbetsmarknaden. Exempelvis är det värt att titta vidare på "karriärscentrum" ute på lärosätena och en mer välfungerande studievägledning.

Studenter ska ha rätt att veta vilka arbeten de kan söka efter sin examen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hanna Marie Björklund, kandiderande ordförande, Centerstudenter; Johannes Danielsson, ordförande, Saco Studentråd;