Replik: Grön omställning ger jobb

14 februari 2013 06:00

Miljöminister Lena Ek (C) svarar här på Marika Formgrens gästkrönika "Lena Ek motverkar arbetslinjen", publicerad i Kuriren den 11/2.

Marika Formgren upprörs över regeringens ställningstagande att stödja EU-kommissionens förslag om så kallad backloading inom EU:s utsläppshandel.

Det är sant att den nu aktuella justeringen är ett marknadsingrepp och det är också regeringens uppfattning att sådana helst ska undvikas. Men vad gäller ETS råder en stor enighet inom EU att systemet just nu inte fungerar som det var tänkt när det konstruerades.

Hittills har bara Polen motsatt sig förändringar, medan länder som Storbritannien, Holland och Danmark precis som Sverige signalerat vikten av att skapa en bättre träffsäkerhet i ETS.

EU har som mål att till 2020 sänka utsläppen med 20 procent. På längre sikt, till 2050 måste dock utsläppen minskas med i alla fall 85 procent. För att så kostnadseffektivt som möjligt kunna nå dit måste en snabbare teknikutveckling ske.

Allra helst ser vi att tekniken ska komma från Europa och ger jobb och tillväxt här. Då är ETS den enda etablerade mekanism som står till buds, och då bör EU-länderna också göra vad de kan för att systemet ska fungera och leverera bättre. Genom att redan nu, precis i början av handelsperioden, ge en prissignal vet alla aktörer vad som gäller fram till 2020.

Formgren drar olyckligt nog slutsatsen att genomförda utsläppsminskningar leder till förlust av jobb, och att ökade ansträngningar för att nå klimatmålen "slår ut företag".

Men mängder av studier visar att riskerna för så kallat koldioxidläckage är betydligt överdrivna. Snarare pekar rapporter från OECD, Världsbanken och internationella energiorganet IEA snarast i motsatt riktning - att de företag och marknader som genomför en grön omställning och satsar på resurseffektiv, energisnål produktion tjänar pengar och förbättrar sin konkurrenskraft. Här ligger flera svenska storföretag redan långt framme.

Jag kan försäkra Marika Formgren om att förslaget om backloading snarare stärker deras positiva utveckling.
Lena Ek (C) Miljöminister

Svar direkt:
Nej, jag drar inte slutsatsen att genomförda utsläppsminskningar leder till förlust av jobb. Jag drar slutsatsen att den ekonomiska krisen har lett till en massiv förlust av jobb, och att en politiskt styrd höjning av utsläppsrättspriset under pågående lågkonjunktur skulle förvärra läget.

Om EU har is i magen och väntar in att konjunkturen vänder så kommer utsläppsrättspriset att stiga utan politiska ingrepp. Så fungerar marknaden.

Poängen med utsläppsrättssystemet är ju att låta marknaden styra utsläppsrättsminskningar dit de är kostnadseffektivast. Inte att med prisreglering radera arbetstillfällen och ge EU:s medlemsstater extra intäkter.
Marika Formgren, Ledarskribent, Svenska Nyhetsbyrån

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!