Debatt: Gängkriminaliteten en inkörsport

4 februari 2013 06:00

Kriminella ungdomsgäng är en inkörsport till grövre brottslighet. Enligt en statlig utredning är omkring 5.000 svenska ungdomar i riskzonen att bli värvade till kriminella nätverk.

För att förebygga att unga söker sig till gäng behöver vi satsa på stöd till familjer, stärka skolan, motverka utanförskap och öka möjligheterna för unga att få jobb. Men det behövs samtidigt fler och mer kraftfulla insatser för att slå tillbaka mot de kriminella gängen.

Alliansregeringen har gjort viktiga insatser - fler närvarande och synliga poliser, vilket ger ökad trygghet hos omgivningen, skärpta straff för allvarliga våldsbrott och sociala insatsgrupper. Allt detta är bra.

Ofta har brottsligheten tagit sin början redan innan barnet fyllt 15 år, inte sällan redan i tioårsåldern. I många fall har de som når straffmyndighetsålder redan utvecklat en vanebrottslighet. Det faktum att personer under 15 år inte är straffmyndiga utnyttjas ibland ganska hänsynslöst av kriminella gäng.

Samhällets reaktion när unga begår brott måste bli tydligare och kraftfullare. Därför bör en domstolsliknande nämnd - en barnbrottsnämnd - inrättas. Denna ska behandla ärenden där barn under 15 år begått ett allvarligare brott eller ett brott av strategisk karaktär, det vill säga sådana brott som ofta leder till fortsatt kriminalitet.

Fler poliser ska vara synliga i områden med hög brottslighet och i områden med aktiva kriminella gäng. Forskning visar att ökad direkt patrullering i områden med hög brottslighet fungerar brottsförebyggande. Till varje skola bör det vara knuten en särskilt utnämnd polis.

Fler unga ska dömas till ungdomstjänst, speciellt när det gäller mer ringa brott. Att dömas till böter kan ge känslan av att man kan köpa sig fri. Straffet ska ha en tydlig koppling till brottet. Har man klottrat så ska man sanera klotter. Har man vandaliserat en lekplats ska man vara med och reparera den. Det ökar sannolikheten för en förståelse för brottens konsekvenser.

Lika viktigt som att den som begår brott möts av en tydlig reaktion är att det är möjligt att bryta den brottsliga banan. Den eventuella tiden i kriminalvården måste användas på bästa möjliga sätt - att förbereda den unge för ett hederligt liv. Om gänget öppnar famnen för dig och det upplevs som din enda möjlighet, ökar naturligtvis risken att du börjar begå brott igen. Fungerande behandling och straff är i högsta grad brottsförebyggande.

Det är oroande att människor stämplas som omöjliga och att kravet på exempelvis utdrag från brottsregistret när man söker jobb ökar så mycket. Det får aldrig anses "kört" för en ung person som har hamnat snett.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!