Ledare: Ett försvar på glid

15 januari 2013 06:00

Det nordiska försvarssamarbetet är inte en ersättning för Nato, poängterade försvarsminister Karin Enström under Folk och Försvars rikskonferens på måndagen. Förvisso helt riktigt, men nog hade försvarsministern kunnat bjuda på något mer konkret om den svenska förmågan.

De senaste årens debatter i Sälen har främst handlat om mjukare säkerhetsfrågor som klimathotet eller mer moderna nycker som cyberförsvar. Förvisso intressanta och viktiga frågor men inte de mest angelägna. Ännu har vi inte sett ett krig orsakat av klimatförändringar och de digitalt mest framstående staterna håller sig även med betydande fysiska styrkor. Att årets debatt har återgått till den mer jordnära delen av försvaret är därför glädjande.

Det ihållande samtalsämnet har sedan nyår varit den svenska försvarsförmågan. ÖB Sverker Göranssons uttalande att Sverige kan försvara sig i en vecka, förutsatt ett anfall med begränsat mål, har lämnat avtryck. Det samma skulle kunna sägas om försvarsminister Karin Enströms uttalande om att en vecka är lagom.

"Ryssland rustar" löd rubriken på DN:s förstasida i söndags. Ett faktum som har upprepats i åratal utan att göra något märkbart intryck på våra folkvalda. Risken är påtaglig att en vanlig missuppfattning har spritt sig in i maktens korridorer, nämligen den att poängen med försvaret är att använda det. Tanken är att oavsett hur stort försvar vi uppbådar är våra möjligheter att slå tillbaka ett storskaligt väpnat angrepp försumbara.

Det är ett olyckligt och defaitistiskt hopkok. Inte för att det är en lögn utan för att det inte är relevant. Den verkliga poängen med försvaret är att göra det starkt nog för att kostnaden för att anfalla oss ska vara så hög att man låter bli. I stället har vi nu ett försvar som är precis tillräckligt stort för att kunna medverka vid insatser i utlandet.

I en artikel i Expressen (13/1) utsätts även Försvarsberedningen för skarp kritik. Beredningen sägs vara ett beställningsjobb från Moderaterna för att kunna genomföra ytterligare nedskärningar. Ordföranden Cecilia Widegren (M), som tagit semester under årets största försvarspolitiska konferens, pekas ut som en okunnig marionettdocka.

Det är inte första gången kritik framförs mot den konstitutionellt uppseendeväckande beredningen. Den 21 november 2012 skrev Johan Tunberger, tidigare överingenjör vid Totalförsvarets forskningsinstitut, i ett inlägg på Kungliga krigsvetenskapsakademiens digitala debattforum Försvar och säkerhet: "Nu kommer diskussionen begravas i den nyss tillsatta Försvarsberedningen. Denna ... utgör ett mäktigt bålverk mot varje form av öppenhet i försvarsfrågor."

Att Sverige vill öka det materiella samarbetet med de nordiska länderna som Enström och utrikesminister Carl Bildt meddelade i söndagens debattartikel i DN är positivt, men det gör inte Moderaternas vanskötsel av försvaret mindre allvarlig. Mer pengar behövs för att trygga det redan minimala försvaret och framtiden behov måste utredas öppet och förutsättningslöst. Detta även om det kräver att KD, C och FP själva måste göra upp med S.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!