Debatt: Fas 3 - affärsidé för oseriösa företag

6 september 2012 06:00

VI FÖRETAGARE protesterar mot regeringens införande och bevarande av Fas 3, den så kallade sysselsättningsfasen som innebär att företag kan utnyttja gratis arbetskraft.

Att utnyttja Fas 3 har blivit en affärsidé för oseriösa företag.

Det handlar om jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas, Fas 3. Ett företag som tar emot en person med Fas 3 får 225 kronor per dag och person i ersättning utan någon som helst motprestation.

Företag som i normala fall skulle behöva läggas ner på grund av en dålig affärsidé eller dålig lönsamhet kan fortsätta sin verksamhet när de tar emot personer med Fas 3.

Helt plötsligt får företaget en inkomst som gör att det kan fortsätta existera. En inkomst som inte beror på att företaget har förbättrat sin produkt, skapat en bättre arbetsplats eller lyckats på annat sätt.

Det enda de behöver göra är att ta emot en person med Fas 3. Personen behöver inte ens sysselsättas och kontrollen är obefintlig. En person som anvisas en Fas 3-plats får inte tacka nej, trots att det innebär att hon inte är anställd och inte omfattas av några försäkringar.

Dessutom är ersättningen så låg, 65 procent av a-kassans ersättning, att många tvingas söka försörjningsstöd från kommunen.

Den som inte uppfyller villkoren för a-kassa får ingen ersättning alls och är helt beroende av försörjningsstöd, men måste ändå jobba på den Fas 3-anvisade arbetsplatsen.

Det handlar om illojal konkurrens där det företag som tar emot en Fas 3 kan sänka sina priser eller till exempel satsa Fas 3-pengarna på reklam och marknadsföring som konkurrenterna inte har möjlighet till. Det leder till en snedvriden konkurrens och i förlängningen en lönedumpning.

Detta är inget annat än modernt slaveri och icke förenligt med ett demokratiskt synsätt där människovärdet är oinskränkt. Vi protesterar mot att behandla människor på detta sätt vilket är ovärdigt en demokrati.

Vi protesterar mot denna ojusta konkurrens som innebär att vi företagare som vill göra rätt, betala hederliga löner och ge försäkringar till våra anställda missgynnas.

Vi ser i dag att det finns företag startas som med den enda affärsidén att utnyttja personer med Fas 3. De företag som tar emot Fas 3 får en inkomst utan krav på motprestation och därmed konkurrerar de inte på samma villkor på den reguljära marknaden.

Regeringen har med detta infört en bidragslinje för företag som skapar en illojal och snedvriden konkurrens och missgynnar företag som vill bygga sin lönsamhet på en bra affärsidé och samtidigt vara en bra arbetsgivare.

Vi kräver att man stoppar Fas 3!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!