Ledare: Neutralitet och realitet

12 mars 2012 06:00

I dag startar militärövningen Cold response i Nordnorge. 16.300 soldater från 15 länder deltar i vad som beskrivs som en "fredsframtvingande operation i flera krisnivåer under kalla väderförhållanden".

Sverige deltar med 1.500 man och de svenska styrkorna kommer från alla försvarsgrenar. Det svenska deltagandet är fullt logiskt, även om Sverige i formell mening fortfarande är alliansfritt. Sverige har sedan 1990-talet deltagit i Nato-ledda operationer utomlands och försvaret har redan i allt väsentligt anpassats till internationell standard. Det gäller allt från vapensystem till kartor, facktermer och stabsorganisation. När man samverkar internationellt i skarpt läge vore det väl konstigt om man inte tilläts öva tillsammans?

Genom EU-medlemskapet förbinder sig dessutom Sverige att stödja sina grannar vid angrepp. Och vi förväntar oss i gengäld samma hjälp om vi blir angripna. Det är ingen hemlighet - utan står svart på vitt i den svenska utrikesdeklarationen.

Enligt Norges ÖB är Cold response årets högst prioriterade övning. Det är inte svårt att förstå varför. Norge är vid händelse av krig eller annan säkerhetspolitisk kris beroende av stöd utifrån. Övningen är ett bra tillfälle att träna på tillförsel och samverkan av utländska trupper och material.

Ryssland är det enda grannlandet som inte deltar i Cold response. Men övningen får knappast Vladimir Putin att ligga sömnlös om nätterna. Samarbetsklimatet mellan Ryssland och Nato är - än så länge - gott. Ryssland har till exempel framgångsrikt hjälpt Nato med materieltillförsel till kriget i Afghanistan. Och den ryska flottan har tillsammans med Nato försökt hålla sjövägarna utanför Somalias kust fri från pirater.

Men det politiska klimatet mellan Nato och Ryssland kan också snabbt komma att försämras. Medan Natoländerna minskar sina försvarsutgifter gör Ryssland precis tvärtom. President Putin har lovat att hela 40 procent av statsbudgeten ska gå till militären, säkerhetspolisen och den federala polisen år 2014. Det motsvarar fem procent av Rysslands BNP.

Det finns ingenting som talar för en rysk aggression mot Sverige. Inte i dag och inte i morgon. Men en rysk arktisk brigad har redan skapats i Pechenga, nära den norska gränsen. Ytterligare minst en arktisk brigad med elitsoldater kommer att organiseras inom kort.

Säkerhetsbalansen håller sakta men säkert på att rubbas i vårt närområde. Och Sverige borde verkligen fundera på hur vi ska förhålla oss till ett revanschistiskt och militärt slagkraftigt Ryssland.

En av de bärande tankarna bakom det nya svenska insatsförsvaret är just att det ska gå snabbt att mobilisera. Och 2014 är det bestämt att Sveriges militära försvar på 50.000 man kunna gå i strid inom en vecka. Det målet tycks tyvärr i dag vara mycket avlägset. I anslutning till Folk och försvars rikskonferens i Sälen i januari avslöjade Svenska Dagbladet att det i dagsläget skulle ta hela två år att mobilisera hela det svenska insatsförsvaret. Jag säger det igen, två år.

Georgienkriget var över på fem dagar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!