Ledare; Land ska med lag byggas

22 december 2011 06:00

Det svenska samhället har blundat för våldet och i synnerhet för våldet mot kvinnor. Det var budskapet då statsminister Reinfeldts i måndags höll sitt årliga jultal på Skansen i Stockholm.

I talet redogjorde statsministern för samtal som han haft med våldsdrabbade människor runt om i landet. Särskild vikt lade Reinfeldt vid mäns våld mot kvinnor, och det goda arbete som kvinnojourerna uträttar.

Statsministern nämnde att både svenska och internationella undersökningar pekar mot att så många som var tredje kvinna någon gång utsatts för våld i en relation.

I Sverige anmäls årligen runt 27.000 misshandelsfall, men statsministern menade att detta var en siffra som inte sa speciellt mycket om verkligheten. Sanningen menade han, är att vi vet ytterst lite om utbredningen av mäns våld mot kvinnor. Inte minst därför att de styrande i samhället ofta slagit varningssignaler ifrån sig. Han lovade att hans parti nu skulle sätta kvinnovåldet på dagordningen, och presenterade en åtgärdslista i nio punkter.

Reinfeldt har rätt i att detta måste vara en moderat fråga. Moderaterna har traditionellt sett sig som partiet som står upp för rättssamhället och för individens frihet från tvång. Frågan om kvinnovåld handlar om bägge dessa ämnen.

Reinfeldt avslutade med att påminna om Birger Jarl och hans mål om kvinnofrid i riket. Birger Jarl kan faktiskt vara en förebild i vissa sammanhang. Bland annat visste han att "land skall med lag byggas". Devisen som återfanns i många landskapslagar från hans tid står än i dag på många övergivna tingshus runt om i landet. Varje svensk statsminister borde ha devisen tatuerad på insidan av ögonlocken.

Satsningarna som utlovades i talet handlade till stor del om pengar till forskning och myndighetssamordning, vilket i praktiken torde betyda jobb och pengar till Stockholm och de stora universiteten. Glömmer man då inte att en närvarande rättstat i det lokala samhället är det bästa skyddet för medborgarens frihet?

Det är bra att arbetet mot kvinnovåld får öronmärkta pengar. Men för att i längden bygga ett samhälle där våld inte begränsar många människor liv, måste det finnas en rättsstat som är närvarande i det lokala samhället. I dag ser det tyvärr inte ut så. På alltför många orter är tingshuset nedlagt och polisen avflyttad. Det är visserligen inte Reinfeldts eller Moderaternas fel, men de har heller inte gjort tillräckligt för att reparera efter socialdemokratiska regeringars misstag.

Ett skäl till att många kvinnor, och andra våldsdrabbade, drar sig för att anmäla är att tingsrätten ligger långt borta och redan har långa köer av ärenden. Rättsstatens beskydd blir helt enkelt svårt att nå rent praktiskt, både i tid och rum. För att de anbefallda satsningarna ska få verkan krävs också en fortsatt uppbyggnad av rättsstatens institutioner. När ska vi få se återöppnade tingshus och återinflyttade polisstationer?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!