Debatt: Lögner om svensk vattenkraft

30 november 2011 06:00

HELENA OLSÉN från Svensk Energi påstår saker om svensk vattenkraftsindustri som pendlar mellan medvetna glidningar till rena lögner i en debattartikel den 16 november.

I dag är Sverige en medlemsstat i EU och har alltså att uppfylla de direktiv som kommer därifrån. Vattendirektivet är ett av dessa och att beskriva miljöarbetet som går ut på att rätta till de tusentals miljöproblem vi i dag har i svensk vattenkraft som ett "hot" är oseriöst.

Riksdagen har utrett frågan om biologisk mångfald i vattenkraftverken och under en öppen utfrågning den 4 oktober i riksdagen var bland annat Svensk Energi med för att svara på frågor från undrande riksdagsledamöter. Undrande eftersom man ser att i princip inget händer på frivillig väg från kraftbolagens sida i mer än 1.900 miljömässigt misskötta anläggningar.

I mer än 20 år har "miljöintressen" i form av myndigheter och miljöorganisationer försökt förmå kraftbolagen att rätta till de uppenbara problemen vi har, problem som riksdagen i dag är fullt medvetna om finns och lika medvetna om att de måste rättas till om inte Sverige ska få rullande viten från EU för fördragsbrott.

Samtidigt visar branschen upp en attityd som till och med luttrade riksdagsledamöter nu börjar tröttna på. Ledamöter från båda blocken inser att kraftindustrin inte har någon vilja att självmant göra något åt problemen och därför pratas det alltmer om lagförändringar. Det är därför en lögn att påstå att massor görs för miljön i kraftverken, sanningen är att farten i det arbetet är närmast noll.

Att därtill fortsätta att prata om "lokal kontra global" miljö i detta läge vittnar om en osedvanligt dålig omvärldsanalys. Flertalet riksdagsmän förstår, eftersom de tar till sig vetenskapen helt till skillnad från Svensk Energi som russinplockar det som passar dem, att förlust av biologisk mångfald är ett globalt problem på samma sätt som klimathotet; att det uppstår på samma sätt, det vill säga genom tusentals punktvisa degraderingar av livsmiljöer och att det är lika ödesdigert för vår överlevnad i ett långt perspektiv som klimatförändringarna.

Summan av alla förluster ger den globala ekosystemkrisen, lätt att förstå för de flesta, dock inte för Svensk Energi.

Energieffektiviseringar på konsumtionssidan, framlagda av bland annat WWF, Naturskyddsföreningen, Greenpeace och svenska forskare från exempelvis Linköpings universitet är i kombination med utbyggnad av bra förnybara energislag nyckeln till att klara omställningen av svensk elkonsumtion, inte att bygga vidare i den för biologisk mångfald sämsta energikällan, vattenkraft.

Sist: i dag har svensk vattenkraft 100 procent av vattenflödet i de älvar och åar där man ödelagt ekosystemen i grunden. Enligt EU:s vattendirektiv måste detta åtgärdas och det kommer inte att påverka energiproduktionen mer än möjligen marginellt.

Detta visar fallstudier från Europa, framlagda av EU-kommissionen. Vare sig Älvräddarna eller någon annan organisation eller myndighet vill riva ut svensk vattenkraft, vi behöver bara små mängder av det vatten som kraftverken idag slukar allt av.

Vem är det som behöver lära sig att kompromissa? Vem är det som vill ha allt och inte ge något tillbaka? Vem är det som tjänar pengar på att inte restaurera miljön i våra vattendrag?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Christer Borg, ordförande, Älvräddarnas Samorganisation