Sticket: Feltajmat köpstopp

28 november 2011 06:00

I lördags anordnades "Buy Nothing Day" - köpfria dagen. Tanken från initiativtagarna var att folk, genom att inte handla något alls under dygnets 24 timmar, skulle börja börjar reflektera över sina konsumtionsmönster.

"Genom att konsumera mindre kan vi klara miljömålen, färre skuldsätter sig och man får tid till gratisnöjen. Dessutom visar forskning att människor med materialistiska värderingar är mindre lyckliga än andra, sade organisationenens talesman
Göran Hådén.

Efter att ha ägnat en vecka åt flytta ur min gamla lägenhet kan jag skriva under på att vi, åtminstone i mitt hushåll, handlar alldeles för många saker vi inte behöver. Tunga saker dessutom!

Men att anordna köpfria dagen den 26 november - dagen efter lön och mindre än en månad kvar till julafton - är det inte lite som att fira folknykterhetens dag på midsommarfton?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!