Gästen: Sänkt moms mättar munnar

13 september 2011 06:00

Uttrycket "kosta vad det kosta vill" är förmodligen inget som restaurangbesökare särskilt ofta vill ta i sin mun. Däremot borde det kunna stå som ledord kring momssänkningen, eftersom prislappen kommer att uppgå till omkring 5,4 miljarder kronor år 2012. Men är det då en satsning som kommer att få utdelning?

Restaurangmomsen kommer att sänkas, meddelade regeringen i går.

Förhoppningen är att det ska leda till sänkta priser, fler besökare och därmed skapa fler arbetstillfällen.

Det är en intressant utveckling i vårt land där restaurangbesökarna ofta har fått sätta måltidspriserna i halsen.

Enligt en undersökning som tidningen Neo (Nr 3/2011) har gjort anser man på Operakällaren att "om restaurangmomsen sänks kommer det att förändra hela branschen" genom att de kommer ha råd att anställa fler.

Det är just vad regeringen har tänkt sig och gick i går ut med budgetförslaget om sänkt restaurangmoms från nuvarande 25 till 12 procent.

Men restaurangmomsen är inte enbart av godo, menar rapportförfattarna av en utredning som nyligen gjorts i Finland. Den gäller utvecklingen efter landets egen momssänkning och visar att de inte fått någon utdelning än och att de inte har hög tilltro heller till framtida resultat. Därför varnar de Sverige för att sänka restaurangmomsen.

I motsats till vad rapporten säger, borde det vara hög tid för Sverige att göra något åt de stegrade restaurangpriserna och den stora arbetslösheten bland unga.

Syftet bakom momssänkningen handlar både om efterfrågan och sysselsättning. Fler ska ha råd att äta ute och det kommer leda till fler arbetstillfällen. Men trots att regeringens beräkningar må vara ovissa, är sänkningen en efterlängtad förändring som i likhet med bok- och matmomsen borde kunna få positiva resultat.

Undersökningen från tidningen Neo visar på två saker. Dels ökat intresse hos krögarna att anställa fler vid sänkt restaurangmoms, men också att svenskar sällan ser restaurangen som en naturlig plats att umgås på.

Om det stämmer, behövs - för att momssänkningens ska möta sitt syfte - både att krögarna anställer och att restauranggästerna kommer.

Regeringen säger sig medveten om att förändringen troligen inte kommer att sänka priserna på restaurangerna över en natt, men att det på sikt kommer att pressa priserna. Viktigt är att prissänkningar uppmärksammas och blir till en konkurrenskraft.

Sänkt restaurangmoms är särskilt intressant för att motverka arbetslöshet bland unga (gruppen 16-24 år). Ungdomsarbetslösheten kan anses extra viktig att åtgärda, eftersom allt som kan förhindra fortsatta negativa tendenser är av stor vikt.

Sänkningen av restaurangmomsen borde på så sätt kunna skapa en berikande mättnadskänsla för flera olika delar av samhället.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina O'Nils