Hets ska inte ha statsstöd

15 juli 2011 06:00

"Muslim.se. Allt om islam och muslimer" heter en webbsida.

Det låter inte så dramatiskt och oroväckande. Det är alltid bra att ha kun-
skaper om olika företeelser i vårt land, speciellt med tanke på att det bor hundratusentals muslimer i Sverige. Vi har
också en religionsfrihet vi ska värna om.

Men Muslim.se är inte så oskyldigt som namnet säger, visar det sig när man närmare studerar dess innehåll. Dessutom har webben fått statliga bidrag för att "fostra ungdomar demokratiskt och att arbeta för jämställdhet och motverka
rasism". För två år sedan fick Sveriges Imam Förbund 416.000 kronor av statliga Ungdomsstyrelsen för att "utveckla nya arbetssätt och metoder för att motverka eller förebygga rasism och islamofobi".

Resultatet är skrämmande.

På Muslim.se:s hemsida får vi bland
annat veta att:

n Kvinnor inte är påtvingade att gå ut och arbeta, att lämna hemmet. De får
heller inte lyssna till musik eftersom det är en synd.

n Kvinnor måste ha respekt för mannen, lyda honom och ge honom hans
rättigheter ("En del av dagens kvinnor höjer sin röst mot mannen, skäller på
honom, svär åt honom och bara kräver och kräver.")

n "Många kvinnor på grund av feminism lyder inte sina män, vilket är
syndigt."

n Luciafirandet och andra högtider
som inte finns föreskriva inom islam är förbjudna.

n Det anses heller inte bra för kvinnor att titta på TV om det finns män i TV-
rutan. TV fyller ingen funktion i en
kvinnas liv.

n Tidningar som publicerar bilder av kvinnor kommer att hamna i helvetet

n Homosexualitet ska straffas med
döden

n Judar styr världsekonomin

n Muslimer får inte bli vänner med ickemuslimer.

n Det är förbjudet att bli medlemmar i ickemuslimska samhällen eller gå med i partier som finns där.

Detta är några exempel tagna ur
Muslim.se.

För en muslim som lever i ett icke-
muslimskt land heter det på webbsidan, att han/hon "befinner sig i prövningen att leva i icke-muslimska länder".

Om nu prövningen är så pass stor
undrar vi varför personen ifråga valt att bo i ett sådant land?

Det som är mest skrämmande i sammanhanget är att den statliga Ungdomsstyrelsen har så dålig kontroll på vilka som får pengar till sin verksamhet, att Muslim.se kunnat kamma hem 416.000 kronor på att sprida odemokratiska,
rasistiska uttalanden och att ge sig på de demokratiska principerna om människors lika värde oavsett om det gäller
kön, sexuell läggning eller religiös
uppfattning.

Ungdomsstyrelsen bör snarast begära tillbaka pengarna!

Det är skrämmande tyst från regeringshåll med ansvariga ministrarna Nyamko Sabuni (FP) och Erik Ullenhag(FP) i spetsen. Bra att demokratiminister Birgitta Ohlsson (FP) rycker in i deras ställe och i en debattartikel i Svenska Dagbladet säger:

"Som demokratiminister verkar jag för att främja demokrati och bekämpa politisk och religiös extremism. Jag
blir därför oerhört upprörd och besviken varje gång statliga medel går till organisationer som hyser antidemokratiska värderingar."

Bra rutet, men se nu också till att pengarna begärs tillbaka.

I namn av religionsfrihet kan sa-
hället inte göra så mycket åt spridandet av dessa villfarelser till idéer och åsikter. Det fick vi erfara för en några år sedan då en pastor i pingströrelsen, Åke Green,
åtalades men friades för hets mot folkgrupp. Han kallade homosexuella för
en cancersvulst i samhället och gjorde kopplingar mellan homosexuella och
tidelag samt pedofili.

I religionens namn får tydligen allt
sägas, men denna hets ska absolut inte betalas med statliga pengar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!