Ledare: Piratpartiets lappkast

6 augusti 2010 06:00
Piratpartiet är ett enfrågeparti som begränsar sig till informationsfrågor på nätet. Trots det har partiföreträdare svårt att hålla ordning på sina åsikter och vad partiet tycker.

 

I onsdags hävdade partiledaren Rick Falkvinge med energi och frenesi i
Sveriges Radio att Piratpartiet vill riva upp lagen om barnpornografi från 1999 och göra det tillåtet att inneha bild, text och ljud med barnpornografiskt innehåll. Kravet finns också med i Pirat-
partiets valmanifest.

 

En dag senare tar Rick Falkvinge
tillbaka allt. Nu heter det:

 

"Vi vill vara extremt tydliga med att vi inte vill legalisera någon form av
hantering av barnporr."

 

Det var ett lappkast som heter duga, det!

 

 

Hur kan det som var så rätt och
riktigt en dag senare vara så fel och
förkastligt?

 

Svaret är naturligtvis: opinionsstorm.

 

Men svaret finns också i det faktum att Piratpartiet i princip är en persons verk, läs Rick Falkvinge, och att det är han som ställer frågorna och ger svaren. Det kan bli förödande, som synes.

 

Hur gick Rick Falkvinges resonemang när det gäller innehav av barnporr?

 

"Det är en inskränkning i informationsfriheten att förbjuda någon att ha - bara inneha - bilder, text, ljud och
annat," sa han i radiointervjun. Och
nu skulle han "återställa informationsfriheten".

 

 

Piratpartiets åsikt - åtminstone i
onsdags - var att allt informations-
innehav ska vara lagligt. Det finns inget som är så grovt att man nedmonterar rättsstaten på grund av detta.

 

Men efter en natt av opinionsstormar och eftertankens kranka blekhet
ändrade sig Piratpartiet - läs Rick
Falkvinge - och gjorde ett lappkast.

 

"Vi vill vara extremt tydliga med
att vi inte vill legalisera någon form av hantering av barnporr," heter det nu.

 

 

Anledningen till den diametralt
ändrade åsikten är att "det handlar om verkliga barn och att innehavet av barnporr kan jämställas med Person-
uppgiftslagen (PUL)". Rick Falkvinge gör jämförelser med sjukjournaler
och känsliga medlemsuppgifter som inte är offentliga.

 

Tur att han hittade någon ursäkt för sitt klavertramp. Men faktum kvarstår, i onsdags ville han ha bort förbudet mot innehav av barnpornografi från 1999 och förbudet mot att titta på barn-
pornografi som infördes så sent som den 1 juli i år.

 

 

Rick Falkvinges resonemang om en total informationsfrihet är märklig. Han försvarar därmed övergrepp på i det här fallet små, värnlösa barn som utnyttjas av sexuellt abnorma personer. Vems frihet är det Rick Falkvinge värnar om? Jo, de som utnyttjar dessa barn. Han värnar dessvärre inte om de utsatta
barnen så att de inte ska bli utnyttjade, exploaterade och utnyttjade av människor med sjukligt sexuellt begär.

 

Vi ger honom däremot rätt i en sak att det krävs försiktighet när det gäller inskränkningar i informationsfriheten, att vi inte använder exempelvis barnporr som en murbräcka mot det öppna samhället och gör tvivelaktiga informationsinskränkningar.

 

 

Men när det gäller barnporr ska lagen vara hård och resolut. Det ska inte råda några tveksamheter vad som gäller.
Ingen har rätt att utnyttja barn i sådana sammanhang.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!