Gästen: Brott ska inte löna sig

                                 

28 december 2009 06:00
Gott om mat och inga naturliga fiender. Det en formel som förklarar allt ifrån stora populationer av harar i Australien till ohyran under diskbänken. Det finns också en koppling till den organiserade brottsligheten. Eller kanske snarast omvänt, det finns två sätt att strypa den - genom att ta bort dess levebröd och genom att bekämpa den.

 

 

Under våren 2006 startade polisen en särskild satsning med det senare syftet, som Brottsförebyggande rådet (Brå) häromdagen presenterade en utvärdering av.

 

En av Brås främsta slutsatser är att satsningen varit bra när det gäller att gripa enskilda kriminella, men att det inte påverkar kriminaliteten i stort - det finns alltid någon annan som vill ta över.

 

Det låter nästan som om det inte spelade någon roll om man griper grovt belastade kriminella, men så kan väl inte Brå mena? Frågan är om det inte snarare är så att tre och ett halvt år trots allt kan vara en kort tid för att se alla effekter. Dessutom kan man utläsa en hel del punkter där polisens arbete kan förbättras.

 

 

Bland annat menar Brå att de utvärderade projekten sällan satt något spår i polisens arbete efter att de avslutats. Detta är förstås allvarligt. Även om just denna satsning inneburit tidsbegränsade projekt är förstås också tanken att den ska påverka brottsligheten på sikt. Då måste också de nya sätten att arbeta leva vidare inom organisationen.

 

En organisation som för övrigt är flera. Den så kallade Alcatrazlistan över något hundratal särskilt brottsbelastade personer har, menar Brå, ökat samordningen mellan de olika polismyndigheterna. Men listan bör särskilt inriktas på personer "som riskerar att hamna mellan stolarna". Den formuleringen avslöjar en hel del om polisens kanske största problem - att den består av ett antal självständiga länspolismyndigheter.

 

 

Och så detta med födan. Precis som på alla andra marknader kommer utbudet att minska ju mindre det går att tjäna på verksamheten.

 

Vare sig det handlar om värdetransportrån, narkotikasmuggling, människohandel eller utpressning är den gemensamma nämnaren ekonomisk vinning. Och för att minska den handlar det om att göra det så olönsamt som möjligt att ägna sig åt dylikt.

 

Att på olika sätt minska marknaden för till exempel smuggelgods är ett sätt att helt enkelt svälta ut skurkarna. Om ingen köpte stulna cyklar skulle rätt få cyklar stjälas. Ungefär så, fast i större skala.

 

Genom en kombination av brottsförebyggande arbete och polisiära satsningar kan Sverige göras till en rätt otrevlig miljö för de värsta skurkarna.

 

Men det kräver förstås att polisen är mer organiserad än brottsligheten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!