Sticket: Flyg på engelskt manér

               

14 januari 2010 06:00
Nätverket Språkförsvaret anmäler LFV, före detta Luftfartsverket, till justitieombudsmannen för att Sveriges flygplatser fått tilläggsnamnet "Airport" i stället för "Flygplats", rapporterar SR Värmland. Nätverket hänvisar till språklagen som ställer krav på staten att vårda svenska språket.

 

Svenska språknämnden håller i princip med, men tycker det finns allvarligare problem med missbruket av engelska. Det kan man lugnt säga. Inte minst på universiteten är otyget med användning av - dålig - engelska utbrett, och försvaras med hänvisning till internationaliseringens krav.

 

Samma argument används i flygplatsfallet - trots att det är högst tveksamt om namnet Luleå Airport får fler engelskspråkiga utlänningar att hitta hit. De kommer väl ändå inte för att besöka flygplatsen?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
G B