New Improviser's Orchestra är den första av sitt slag i Norrbotten och är en rörlig ensamble där deltagarna kommer och går. Projektets avsikt är att skapa en plattform för improvisationsmusiker och kompositörer med fokus på improvisationsmusik. En salig blandning av elektroniska och analoga instrument utgör konsertens instrumentarsenal, med allt från datorer till gitarrer och bunkar använda till att skapa musik snarare än bakverk. I en blandning mellan psykadelisk svamp, TS. Eliot, Twin Peaks och Matrix är det ett spännande ljudlandskap som skapas, men de långa transportsträckorna och det improviserade styckets oförmåga till avvägning tappar mig som lyssnare. Ändå finns partier då det blir riktigt spännande, med crescendon där sinnets feber når sin topp, präglade av disharmoniska ljud, rytmisk dynamik och febrig sång av Erika Bengtsson. Trots detta är det efter cirka en timme tydligt att den här musiken är roligare att spela än att lyssna på.

Annat då när Norrbotten Big Band intar scenen i Studio Acusticum. För dagen ledda av Örjan Fahlström tar de sig an två verk av Fahlström själv, samt ett av kompositören Bruno Maderna. Störst behållning har kvällens andra stycke, Mindscape 2015:1, en komposition med utrymme för improvisation där musiken skapas på plats i samspel mellan dirigent och orkester, men med färdigkomponerade moduler att landa i. Övergångarna mellan improvisation och komposition sitter som ett smäck, energin i salen är påtaglig och Norrbotten Big Band verkar ha riktigt roligt, något som smittar av sig. Det här är storbandsjazz av klass.

New Music Vocal Ensamble kan sägas vara ett av helgens hjärteprojekt. Kören är speciellt utplockad för helgens festival och samtliga nummer är uruppföranden av stycken komponerade av musikhögskolans egna kompositionselever. En salig blandning mellan klassiska referenser och modernism presenteras under den cirka 45 minuter långa konserten. Många nummer förtjänar att nämnas, men främst fastnar Kristin Boussards Min Eallin, en strålande komposition där körens uttrycksmöjligheter används med tanke och känsla. Minns namnet Kristin Boussard, ni kommer att få höra mer av henne. Det känns också passande att universitets egna elever får avsluta denna kväll för undertecknad. Det finns stort hopp om framtiden.