Stor satsning på samtidskonst och konstpedagogik

28 augusti 2013 10:57

Konst är en väg till kunskap.

Och samtidskonst är så mycket mer än en oljemålning på väggen.

Det menar de tre aktörerna bakom höstens stora konstpedagogiska satsningar i länet.

- Konstpedagoger behövs både för att guida besökare genom konstutställningar, men också i samhället i stort i takt med att de estetiska utbildningarna läggs ned, säger Ricky Sandberg, projektledare för Havremagasinet.

En värld av bilder

Hel oberoende av varandra har Kilen Art Group, Sunderbyns Konstlinje samt Havremagasinet haft samma idé, sett behovet av att fokusera på samtidskonst och konstpedagogik.

- Vi lever i en bildvärld, där varje bild har en avsändare, oberoende vem det är. Via konstpedagogiken kan vi väcka våra ungdomar, öppna deras sinnen, förutom att ge dem glädjen av att uppleva konst för deras egen skull, menar Ingela Ögren Weinmar, konstpedagog och utbildningsansvarig på Havremagasinet.

Lärarhandledning

Först ut är Kilen Art Group som redan under 10-11 september genomför praktiska och konstnärliga workshops varvat med föreläsningar och seminarier om samtidskonst som ett sätt att nå lärande för lärare.

Basen är lärarhandledningen LAByrint - samtidskonst som pedagogisk verktyg som de två konstnärerna Dan Lestander och Ricky Sandberg är pappa till och som utkom för drygt ett år sedan. Metoden har också testats på fyra av Norrbottens högstadieskolor.

- Samtidskonsten är idébaserad och en kreativ process som går att appliceras på vilket ämne som helst. Därför tittar många av pedagogikens stora gurus på samtidskonstens arbetsprocesser, menar Dan Lestander.

Firar 50 år

Sunderbyns Konstlinje lyfter å sin sida fram konstpedagogiken med anledning av att konstskolan firar 50-års jubileum under detta läsår. Firande kommer att pågår hela året och särskilt mellan 16-21 september.

Under denna vecka bjuder skolan in till öppna workshops och föreläsningar för både konstnärer, konstelever samt allmänhet.

Konstskolan startades 1963 på initiativ av dåvarande konstkonsulenten Roland Larsson.

- Han startade den speciella "sunderbypedagogiken". Helt enkelt att eleven stod i centrum för sitt eget lärande, säger Henny Kvamsdal, lärare på Konstskolan.

Det finns också sedan drygt 15 år en tvåårig konstpedagogisk utbildning eftersom det efterfrågats av länets skolor och arbetsplatser.

- Vi har räknat ut att vi haft 5-6.000 konstelever under dessa 50 år, varav cirka 75 procent varit norrbottningar. Och även om inte alla jobbar med konst i dag jobbar de flesta kreativt i sina yrken, säger Henny Kvamsdal.

Polskt besök

Den 1-3 oktober är det sedan dags för Havremagasinet att sätta extra fokus på samtidskonsten.

Förutom workshops i samtidskonst under ledning av de polska konstnärerna och pedagogerna Janusz Byszewski och Maria Parczewska vid Laboratory of Creative Education, Centre for Contemporary Art i Warszawa, hålls det också öppna seminarium. Då kommer ett antal föreläsare, bland annat Knutte Wester, en idébaserad konstnär från Umeå som jobbat med samtidskonst bland marginaliserade grupper samt Karsten Thurfjell, kulturjournalist och recensent vid Sveriges Radio. Föreläsningarna avslutas sedan med en diskussion och samtal om bland annat konstläget i länet och kulturjournalistik.

- Samtidskonsten har ett mycket större fokus på samhällsfrågor, är ofta mycket engagerande och därför en större del av den demokratiska processen. Och i takt med att konsten utvecklas i länet behövs också större kunskap, för samtidkonsten kan öppna ögon så att människor kan tänka och ta ställning själva, menar Ricky Sandberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!