Entusiasters stordåd

Det krävs lite statistik för att presentera Norrbottens flora. 332 botanister har under tjugo år besökt 1.354 av landskapet Norrbottens 5x5-kilometersrutor och tillbringat 6.784 dagar i fält.

21 december 2010 06:00

De har noterat 352.142 artuppgifter från 49.078 växtplatser och pressat 47.918 växter för ett norrbottensherbarium. Det säger sig självt att det inte är lätt att ordna löner för sådant. Därför har nästan allt har skett ideellt. Inventerarna har i stort sett bara kunnat få bilersättning.

Varför gör man sådant? Förmodligen på grund av brinnande floraintresse och viss hängiven galenskap i kombination. Inte bara botaniker från Norrbotten har deltagit utan också från andra delar av landet eller andra länder. Vissa har återvänt sommar efter sommar och haft detta som sin "semester".

Nu är resultatet klart, Norrbottens flora. Fyra kilo bok, uppdelat i två delar. Och en tredje kommer så småningom. Den tredje ska heta del I (!) och är en besöksguide till botaniska lokaler i Norrbotten. Del II kom ut i november i år och är en sammanställning art för art över vilka växter som påträffats i landskapet Norrbotten. Lennart Stenberg har varit den drivande inspiratören i projektet och står som författare. Han är en floraauktoritet som tidigare gett ut bland annat Den nya nordiska floran, den mest samlande floran för Norden.

För den icke växtkunniga läsaren kan ju en uppräkning av Norrbottens växtarter på 792 sidor framstå som ospännande. Visst, det är ingen bok man sätter sig ned och sträckläser precis. Men som uppslagsverk för den vetgirige är den en riktigt behaglig upplevelse. För varje art finns en norrbottenskarta över utbredningen. Det som får boken att lyfta och bli en njutning för ögat är de vackra fotografierna tillsammans med skön grafisk form. För den som vill lära sig vår flora väntar många behagliga bläddertimmar.

Här finns inte bara växtarter med lång hemortsrätt i landskapet utan också alla tänkbara nykomlingar, trädgårdsrymlingar och främlingar som kommit hit med ryska timmerlaster och blivit en del av vår flora. Med systematikers noggrannhet redovisas inte bara arter, utan också många underarter och hybrider. Här finns allt även för den kräsne växtkännaren.

Del III som kom ut samtidigt i höst handlar helt och hållet om fibblor och maskrosor. Båda grupperna ställer botanikern på hårda prov, eftersom de är förvirrande mångformiga. Det beror på att de är apomiktiska - förökar sig utan befruktning. Fröna är därför genetiska kopior av moderplantan. Det sker alltså ingen genetisk omrörning vid fortplantning, utan små grupper av växten kan leva vidare oförändrade under lång tid, men mer eller mindre väl skilda från andra arter.

Fibblorna och maskrosorna har getts poetiska och fantasieggande svenska namn som fågelfotsmaskros, nordlig kvällsmaskros, parvelmaskros, snyggmaskros, bodenfibbla, dimfibbla, flockrufsfibbla och Lars-Levis fibbla. (Boken är förresten tillägnad Lars-Levi Laestadius som inte bara var väckelsepredikant utan också en skicklig botaniker.) Den som trott att maskrosor bara var besvärliga ogräs får tänka om. I landskapet har man hittat 147 arter maskrosor, så här finns något att bita i för den botaniska finsmakaren. Och för första gången finns en bok till god hjälp.

I mästerverk av detta slag gäller kritiken främst vad som saknas. Med den väldiga kunskap inventerare och skribenter byggt upp borde naturvårdsaspekten kunnat markeras tydligare. Nu blir de olika växtlokalerna, från nornaskogar till soptippar, på något sätt jämställda. Verkligheten är ju faktiskt den att många växtmiljöer är hotade, både i gammelskog och på kulturmark.

Norrbottens flora torde vara full av argument för hur människan skulle kunna ställa till rätta vad vi fördärvat. Men kanske höjs blicken från kronblad och körtelhår till människans ansvar för naturen när den återstående delen kommer ut med beskrivning av landskapets växtlokaler?

Slutligen kan det nog sägas. Det här blir inte de breda lagrens bestseller. Men för alla dem som har ett uns av växtintresse eller skulle vilja få det, är Norrbottens flora en riktigt glad nyhet. Och bland andra landskapsfloror som vuxit fram i landet under senare år, är nog denna den mest genomarbetade. När så småningom den återstående delen om växtlokaler ges ut, blir glädjen fullkomlig. Då får vi i Norrbotten ett fantastiskt redskap för sommarens utfärder i skog och på strand och äng.

Ny bok

Lennart Stenberg


Norrbottens flora, del II och III

SBF-förlaget

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Thomas Öberg