Nytt samiskt danscentrum planeras i Vuollerim

En dialog om att hyra fastigheten Vuollerim 6000 för att skapa ett samiskt danscentrum har inletts mellan bolaget Aira Dance Company och Jokkmokks kommun där två nya heltidstjänster kan skapas.

Liv Aira är konstnärlig ledare för Aira Dance Company. Tillsammans med representanter från Jokkmokks kommun presenterades de nya planerna på ett nytt kulturcentrum i de före detta lokalerna för Vuollerim 6000.

Liv Aira är konstnärlig ledare för Aira Dance Company. Tillsammans med representanter från Jokkmokks kommun presenterades de nya planerna på ett nytt kulturcentrum i de före detta lokalerna för Vuollerim 6000.

Foto: Pressbild

Dans2023-08-31 20:53

– Det handlar om en vaktmästare och en anställd som ska sköta bemötandet av gäster i byggnaden, säger Jimmy Lundegård, producent.

Vuollerim 6000 Natur och Kultur invigdes 1990 och är uppbyggt på basis av fynd från två 6000 år gamla stenåldersboplatser på Älvnäset vid sammanflödet av Lilla och Stora Luleälvarna och upptäcktes 1983 av arkeologer från Umeå universitet.

2009 beslutade Jokkmokks kommun att lägga ned verksamheten och driften övergick år 2000 från stiftelsen Vuollerim 6000 till samarbetsgruppen Vuollerim 6000 Natur och Kultur, som består av lokala ideella föreningar, företag och privatpersoner samt är samlokaliserat med Vuollerims hembygdsgård.

Nu har en dialog mellan kommunen och dansaren och koreografen Liv Airas bolag inletts om att lokalen kan bli ett framtida samiska danscentrum.

– Det var danskonsulenten i regionen som kontaktade mig med syfte att utforska hur min verksamhet kunde utvecklas långsiktigt. Jag har i den processen kontakt och samarbeten med Riksteatern, både regionalt och nationellt, förutom kulturföreningen Ebeneser och Dansinitiativet i Luleå. Min vision har alltid varit att göra ett osynligt folk, synligt och skapa arbetstillfällen för konstnärer i norr, säger Liv Aira.

Planen för själva byggnaden, som idag är i behov av underhåll, är att skapa en scen och en plats för dansresidens och andra kulturella verksamheter med samisk ledning. 

– Det innebär att även andra konstformer och konstnärer från norr, men även nationellt och internationellt, välkomnas, säger Liv Aira.

Enligt funktionschefen Erik Fagerström är kommunens ambition att bevara en fantastisk byggnad, där underhållet behöver intäkter, vilket planerna på ett samiskt danscentrum kan erbjuda.

– Det handlar om ett hyresavtal i första hand innan en eventuell försäljning. Framtiden får utvisa vad som sker, men om det blir ändringar i detaljplanen kommer grannar och sakägare att få framföra sina åsikter i sedvanlig demokratisk process, säger han.

Förutom en scen och en plats för danskonstnärer att skapa nya verk i residens är planerna att bygga upp ett arkiv över samiska danskonstnärers verksamhet men också skapa en plats för professionella dansare från hela Sverige att mötas på samt en förhoppning att fler föreningar och kulturskapare vill vara del av verksamheten.

– Vi vill skapa en levande och öppen plats för alla. Inte minst kommer vi att vara varsam om platsens och byggnadens historia, säger Jimmy Lundegård.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!