Dåliga idéer är värda att testas

Det är inne med hjärnan nu. Att veta hur den funkar och hur vi maximerar användandet av den.

13 oktober 2017 22:00

Att slänga sig med ord som synapser, neuroner och myelin är inte tecken på att man är forskare eller medicinstudent. De senaste rönen görs tillgängliga för vanligt folk genom välskrivna och lättlästa populärvetenskapliga böcker. Det kanske inte är alltför långsökt att tro att det har att göra med att ohälsa och sjuktal idag handlar mer om utarbetade huvuden än utslitna kroppar. Högpresterande hjärnor som blir överbelastade av stress och splittring och kortsluter sig själva.

Man kan undra om A.A. Milne - skaparen av den lilla björnen med mycket liten hjärna - alltså Nalle Puh, hade upplevt överansträngning när han skrev att ”Människor som inte tänker ordentligt har inga hjärnor, snarare har de grått ludd som flugit in i huvudet på dem av misstag”. Där stressen går in går förnuftet ut och ja … ersätts av ludd.

En av de senaste böckerna om hjärnforskning är Tomas Dalströms "Din hjärna från 2008 är effektivare än den du har idag – så kan du återställa den". Den går i korta drag ut på att vår hjärna inte alls hunnit med att utvecklas i samma takt som det moderna samhället. Vi ägnar oss ganska ofta åt att multitaska i röriga miljöer vilket gör oss lite osmartare än nödvändigt.

Den som vill finna flow och kreativitet behöver lugn och ro, allmänbildning och provokation. Eftersom vi ser ut ungefär som för 40 000 år sedan innanför pannbenet så är vi lättstörda och kan inte hantera för mycket intryck. Om hjärnan inte tillåts gå in i viloläge blir det svårt för kreativiteten att blomstra, ogräset tar lätt över så att säga. Allmänbildning behövs för att nya och oväntade kopplingar ska kunna ske mellan sådant vi redan vet och kan. Ju mer kunskap desto fler möjligheter. Men eftersom våra hjärnor är lata och konservativa måste de provoceras. De gillar tankar och rutiner som de känner igen och accepterar, och för att nya idéer ska uppstå behöver de tvingas ut i det okända och obekväma.

Nalle Puh visste att det där med nytänkande är vanskligt:”När man är en björn med en mycket liten hjärna och tänker ut saker, upptäcker man att en idé som verkade vara riktigt idéaktig inne i hjärnan, är annorlunda när den kommer ut i det fria och andra människor ser på.” Vad Puh inte sa var att många dåliga idéer är väl värda att testas, för om alla andra omedelbart gillar det du säger är det förmodligen inte särskilt kreativt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!