När samhället står inför kollaps

28 januari 2012 06:00

David Jonstad utgår från personlig övertygelse och håller huvudet kallt när han skriver om samhällets kollaps. Han vill vara väl rustad när den globala ekonomins spända pianotråd till slut brister och vår rovdrift på naturens ändliga resurser når vägs ände.

I Kollaps menar författaren att världen står inför ett antal kriser, som tillsammans kommer att slita ner det vi i dag känner som industrisamhället. Boken är engagerande och blandar akademiskt kunnande med referenser till tv-serier och romaner.

Ett av bokens fyra långa kapitel ägnas åt historiska exempel på civilisationer som gått under. Bland annat redovisas Mayarikets befolkningstryck och konkurrens om jorden.

Under en lång period effektiviseras utvinningen av djungelns resurser. Avancerade tekniker används för att bruka jorden och samhället skiktas. Vissa brukar jorden, andra försvarar magasinen. Andra härskar och bestämmer. Civilisationen blir mer komplex.

När hjulen snurrar som allra snabbast kollapsar samhället. Troligtvis på grund av en period med torka. När matproduktionen försvann kunde det komplexa samhället inte längre bära sin egen tyngd. Palats och monument övergavs och Mayariket upphörde att existera.

I efterföljande kapitel testar Jonstad sin komplexitetsteori mot tre bärande pelare i vår samtid. Ekonomi, energi och ekologi och ser dem falla.

Jonstad har inte svårt att hitta exempel. Finanskrisen och global uppvärmning är bara två av dem som förs fram. Och vad gör vi när oljan tagit slut eller havens ekosystem är bortom all räddning?

Tilltalet är genomgående mjukt och aldrig fördömande. Förslag för framtiden riktas till den som vill hörsamma dem. I korthet förespråkar han enkelhet och förmåga till självförsörjning.

Gör dig mindre beroende av marknadens svängningar, se till att kunna producera någon slags mat själv, gör dig mindre beroende av fossila bränslen och var solidarisk.

Bokens bild av samtid och framtid är troligtvis sann. Men trots sina många förtjänster riskerar den att gå samma öde till mötes som andra böcker inom genren. Den kommer att läsas, diskuteras och inspirera fåtalet.

Det är trist att vara idealist. Men hedervärt att försöka.

Ny bok

David Jonstad

Kollaps Livet vid civilisationens slut

Ordfront

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!