"Vi måste lösa kapitalfrågan"

Göran Carlson, från Carlson invest.
Göran Carlson, från Carlson invest.

När man som bolag ska växa behöver en rad olika pusselbitar finnas på plats och en av dessa är kapital. Tyvärr kan många företag i dag inte ta vara på sin tillväxtpotential för att kapital saknats. Här har vi en stor utmaning.

Krönika 25 november 2022 16:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att finansiera starten av ett bolag går ofta rätt bra. Det finns ett fantastiskt ekosystem som hjälper startups att komma igång. Vi har Almi, Norrlandsfonden, Arctic Venture, affärsänglar och Partner Invest för att nämna några viktiga aktörer. Men när mer flygfärdiga bolag vill växa finns det en betydligt mindre palett av aktörer som går att använda. Har man ett bra kassaflöde så är ju banken en väldigt viktig aktör men banken vill ju ofta att man också ska matcha lånen med privat kapital, inte minst för att få en sund riskspridning. 

 

Här uppstår då problemet. I Norrbotten finns det i princip inga riskkapitalbolag, privata fonder eller så kallade family offices, som inriktar sig på att investera brett i näringslivet. Denna avsaknad av kapital gör att många företag begränsas att ta nästa tillväxtsteg. 

Många letar då sitt tillväxtkapital i södra Sverige. Effekten av detta kan då bli att bolagen också flyttar från länet eller att bolagen byter ut sin lokala bank. Och när våra banker i norr tappar framgångsrika bolag så krymper låneutrymmet på sikt. En nedåtgående spiral då vi i stället behöver den exakt motsatta.

 

1 100 miljarder kronor ska investeras i länet de kommande åren. En smått obegriplig summa som satsas på storskalig industri. Detta ger näring till våra befintliga företag som då kommer att behöva växa på alla fronter. Men, återigen, vi måste lösa kapitalfrågan.

Så, går det då att lösa? Ja, det gör det, och det pågår några olika initiativ kring detta. Ett av dessa kommer från Spotlight Stock Market som är en marknadsplats för noterade bolag. Bolaget startade som en alternativ handelsplats utanför Stockholmsbörsen med målet att göra det möjligt för företag som inte uppfyllde kraven för att noteras på börsen att få tillskott av kapital. Närvaron i Norr har genom åren dock inte varit hög vilket man nu avser att ändra genom att jobba mer aktivt mot regionen.

Ett annat initiativ kommer från undertecknad. Just nu håller vi på att lägga grunden för ett investeringsbolag som ska samla kapital från investerare som vill bidra till länens tillväxt samtidigt som man givetvis ska kunna förvänta sig en sund avkastning. Kapitalet kan användas till drift, utveckling och expansion av befintliga verksamheter och riktar sig till tillväxtbolag där affärsmodellen är bevisad och bolaget behöver expansionskapital från 10 mkr och uppåt, en så kallad A-runda.  

Dessa två initiativ går hand i hand med varandra med siktet ställt mot samma mål, att hjälpa bolag i norr med tillväxt. 

 

Som vanligt finns det dock två sidor på ett mynt. Fördelarna med riskkapital jämfört med enbart företagslån är att man får ett större kapitaltillskott, att man själv slipper ta all risk, att man får in nya ägare som kan stötta tillväxtresan framåt och så vidare. Nackdelen är att man förlorar viss kontroll och får minskat ägande i bolaget, att man får någon som ställer krav på hur verksamheten ska drivas och ytterligare press att leverera tillväxt och vinst. 

 

Så, länets framtid är ljus och med samverkan kring kapitalanskaffning kan vi också se till att fler bolag kan rida på vågen av tillväxt. När världen går mot recession blickar vi framåt och ser möjligheter.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa