Vi vill ha en likvärdig skola för alla

Insändare 17 september 2019 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är vi, tillsammans med rektorerna, som har uppdraget att ge eleverna en modern, bra och likvärdig utbildning. En skola som ger alla barn förutsättningar att utbilda sig och rusta sig inför vuxenlivet. Grundskolan i Luleå har en fortsatt hög ambitionsnivå när det gäller att ständigt utveckla skolans verksamhet. Tillsammans med skolornas rektorer och all personal jobbar vi ständigt med att utveckla skolan när det gäller verksamheten i förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola. Vi organiserar och skapar en modern skola med bra arbetsmiljö för elever och all personal, vilket bidrar till en rik utbildningsmiljö för eleverna och större möjlighet till kollegial utveckling.

Lärarna är den viktigaste framgångsfaktorn, att ha behöriga och engagerade lärare med goda relationer till eleven är helt avgörande för vilken kvalité på utbildning vi kan ge till varje elev. För att bibehålla och även höja den goda kvaliteten i vår verksamhet behöver vi även framledes behålla den höga lärartätheten som vi har idag. 

För oss är det viktigast att vi kan garantera en bra och likvärdig utbildning till alla elever. Att klara lärarbehörigheten gör det möjligt att ge alla elever det stöd de behöver för att utvecklas så långt som möjligt. Att skapa en mer flexibel skolmiljö där flera olika specialkompetenser får möjlighet att samverka för elevernas bästa är grundläggande för oss. Därför vill vi prioritera det som gör störst skillnad för eleverna, att organisera för en grundskola där resurserna i högre grad används till det som gör skillnad för eleverna, nämligen behöriga lärare och en likvärdig och tillgänglig elevhälsa. Utifrån det uppdrag grundskolan fått när det gäller att effektivisera blir valet självklart – minska grundskolans lokalkostnader istället för personalkostnader. För barnens bästa vill vi spara på lokaler, inte lärare. 

 

Ämnen du kan följa