STA Övre Norrlandskretsen är en lokalkrets för Norrbotten och Västerbotten inom riksorganisationen Sällskapet Trädgårdsamatörerna.

STA är en förening för alla som verkligen älskar växter, och som vill öka sin kunskap om vanliga och ovanliga växter och hur de odlas för att få en personligare och vackrare trädgård. Vi vill att medlemmarna ska lära känna varandra och ha trevligt samtidigt som man delar kunskap med varandra.

Lördagen den 16 mars hölls sedvanliga årsmötesförhandlingar i Piteå på Framnäs folkhögskola.

Maria Karlsson, ordförande, inledde mötet med att tända ett ljus för hedersmedlemmen Åke Holmqvist som avlidit.

På dagordningen stod val av ordförande, ledamöter och suppleanter.

Maria Karlsson från Hissjö valdes till ordförande på två år. Georg Pettersson, Öjebyn, Berit Johansson, Öjebyn, Barbro Lindholm, Sävar, omvaldes på två år. Ulrika Bohman omvaldes som suppleant på ett år och Elisabeth Isacsson, Kalix, valdes till suppleant på ett år, nyval. Kvar sedan tidigare är Theresia Lindgren, Kalix, och Bibbi Tapani, Råneå.

Det har under året varit mycket aktiviteter på orterna Umeå, Piteå, Luleå, Skellefteå och Kalix. Föreläsningar har hållits av både lokala förmågor och externa föredragshållare. Bildvisningar från resor, trädgårdar och växtporträtt. Föreläsningar om trädgårdsdesign, fröhantering, jord och gödsel, färg och form, dammar och växternas botaniska namn. Medlemmarna har haft möjlighet att delta i studiecirklar och vara med på sambeställningar. Trädgårdsvandringar, trädgårdsstafetter och naturvandringar har ordnats samt växtmarknader och plantbytarträffar.

Under året planeras ett symposium i Piteå med tema ”Växter från jordens alla hörn” och trädgårdsstafetter på orterna Piteå, Kalix och Umeå.

I medlemstidningen Hjärtbladet som utkommer med fyra nummer per år antingen som pappersutgåva eller digitalt, skriver medlemmar artiklar om sina växter, trädgårdar och odlingserfarenheter.

På hemsidan http://www.sta-ovrenorrland.se/index.html publiceras alla information löpande om vad som sker lokalt. Mer information finns på Facebooksidan STA övre Norrlandskretsen.

Efter avslutat möte och lunch fick vi höra Ulrika Bohman Piteå berätta och visa bilder om inspirerande trädgårdsresor hon gjort. Och inspirerade blev vi. Det var bilder från privata trädgårdar runt Stockholm, från Värnamo i Småland, från Halland, Blekinge, Östergötland och så vidare. Det var vanliga villaträdgårdar, lundmiljöer, stenträdgårdar och trädgårdar med stora nivåskillnader och vi fick se hur trädgårds­ägarna har utnyttjat sina tomter istället för att motarbeta dem och det gav oss inspiration. Hur de skapat lugn och harmoni genom val av växter utifrån platsens förutsättningar. En vacker slingerväxt som skapar höjd och ger lä. En välplacerad växt intill en sten som förstärker en form. En vattenyta som blänker eller porlar som ger ro. Vackra gångar att ta sig fram i trädgården. Eftersom alla trädgårdar hon besökte har gynnsammare odlingsförhållanden än våra så inspirerade Ulrika oss att tänka, ”hur kan vi översätta en växt eller en miljö till våra egna trädgårdar”. Det blev många tips på odlingsvärda växter och var de kan köpas som vi delgav varandra.