Spännande matematik

Professor emeritus Lars-Erik Persson, LTU, föreläste på Norrbottens senioruniversitet, Norrsen, om matematik på ett nytt och spännande sätt.

13 februari 2018 06:00

Han började med att förklara idéerna bakom sin numera välkända gyllene kunskapstriangel. I centrum av triangeln finns den elev som man vill förmedla kunskap till. Men för att skapa det livslånga lärandet som Lars-Erik Persson eftersträvar betonar han att en mycket viktig ingrediens är att hitta lämpliga exempel för att skapa ett genuint intresse. Det tredje hörnet i kunskapstriangeln är att hjälpa eleven att få självförtroende, alltså att man själv förstår. Det gäller att förenkla tills man får den viktiga aha-upplevelsen. Sedan blir det mycket enklare och mer motiverande att gå vidare till mer avancerade uppgifter.

Enligt Lars-Erik Persson gäller det alla elever och människor oberoende om de är sex år, doktorander vid universitetet eller vuxenstuderande. En människa som du satt i centrum i denna kunskapstriangel får perfekta förutsättningar för livslångt lärande som är en hjärtesak och ledstjärna i allt Lars-Erik Persson gör som kunskapsspridare.

Han fortsatte sedan med att ge flera exempel på matematiska problem som kan skapa sådant intresse och självförtroende. Först presenterade han hur man räknar sig fram till det magiska talet 6 174, som man kan förstå genom att kunna enbart subtraktion. Det är ett exempel på hur "alla" kan förstå begreppet attraktor som är mycket viktigt för att förstå viss modern teknik och hur saker och ting beter sig i naturen. Sedan var det dags att via de berömda Fibonaccitalen via vanlig division komma fram till en annan attraktor av stor betydelse, nämligen det gyllene snittet. Visste du att praktiskt taget alla proportioner i din kropp lyder denna enkla princip och dessutom hur snäckor tillväxer och även andra liknande fenomen i naturen?

Sedan diskuterade Lars-Erik Persson betydelsen av så kallade snickartrianglar och dess nära samband med Pythagoras sats. Han gjorde en fantastisk illustration av satsen med en enkel jämförelse av tre kvadrater som samtidigt ger ett bevis som är omöjligt att glömma. Dessutom knöt han samman detta enkla problem med en av tidernas mest berömda problem, den så kallade Fermats gåta, som det tog mer än 350 år för de bästa matematikerna att lösa.

Lars-Erik Persson fortsatte därefter att via fantastiskt vackra och lärorika illustrationer och bilder ge mer och mer avancerade, men lättförståeliga, exempel från matematikens förtrollade värld. Speciellt visade han en enkel beskrivning på hur snöflingor är uppbyggda. Snöflingor är exempel på fenomen som kan beskrivas av modern fraktal matematik.

Han avslutade sitt föredrag genom att låta åhörarna följa med på en unik resa in i Seahorse Valley av Mandelbrotmängden. Genom ständiga förstoringar upptäcker man nya fascinerande fenomen. Nya Mandelbrotmängder dyker upp på den skala man befinner sig på. Och där man kan börja sitt äventyr. Hans slutliga fundering var om detta äventyr, som kan liknas vid en rymdresa kanske till och med kan ge en modell av hur allt på jorden och universum fungerar.

De många åhörarna fick uppleva något som de flesta aldrig varit i närheten av när det gäller matematik. Det går egentligen inte att beskriva hur det var på ett rättvist sätt, det måste upplevas.

Lars-Erik Persson kommer från Svanabyn i Dorotea socken. Hans unika klassresa har skildrats i flera olika sammanhang. Han är numera en "kändis" på flera olika sätt, bland annat är han en av landets mest framgångsrika professorer i matematik, känd för sin unika kunskapsspridning även långt utanför universitetets område. Han är också en stor förebild för många som entusiast och skidåkare med 67 Vasalopp.

Mer information finns på www.folkuniversitetet/norrsen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!