Sommarmöte på Gråsjälören

Varje år förlägger Lions Club Luleå sitter sommarmöte ute på sin anläggning på Gråsjälören. Det var den 12 juni som sommarens medlemsmöte avhölls där. Vackert och soligt men aning blåsigt väder.

12 juli 2019 06:00

Klubbens egen båt jämte Stella Marina ordnade transporten till ön. Ovanligt att ses på den snöfria ön. De flesta bara besöker och arbetar på ön vintertid i snö. Lions Club arrenderar ön för sina så populära vinteraktiviteter.

Kvällen till ära fanns fyra gäster med som kanske så småningom blir nya medlemmar. Roligt att vi kan rekrytera nya medlemmar.

Ekonomin redovisades och det är alltid roligt att varje gång kunna besluta om bidrag till aktiviteter och projekt som behöver Lions stöd. Mer än en miljon kronor har delats ut av insamlade medel! Lions Club Luleå har dessutom fått en större donation via ett arv från ett äldre par i Luleå. Hela 4,2 miljoner kronor gäller donationen. Hälften ska gå direkt till Cancerfonden men stora medel skall delas ut till äldre behövande människor i Luleå efter vissa villkor. En arbetsgrupp håller i det praktiska och ser till att allt sker efter de villkor som finns för donationen.

Av insamlade medel har redan en halv miljon kronor gått till Lions Cancerforskningsfond.

Vidare har 441 000 kronor beviljats för lokala, regionala och centrala projekt. Allt från tårtor till äldre, bidrag till Vilda Kids, fotbollsungdomar, stöd till enskilda med mera. Sist men inte minst 100 000 kronor till Operation Smile, gomspaltoperationer på barn i utvecklingsländer. Årets utdelning av tårtor till alla äldre vid boenden i Luleå kommer som vanligt!

Under mötet delades en rad utmärkelser ut till förtjänta medlemmar. Vår nya tillträdande president Börje Niva fick Melvin Jones Fellow utmärkelse. Lena Hjälte och Birgitta Torstensson fick utmärkelser.

Avgående president Ola Berglund hälsade nye presidenten i klubben Börje Niva välkommen.

Som vanligt förtärdes en fin middag under gemytliga former och alla önskade varandra en fin sommar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!