Så blir man en hållbar anhörig

SPF Åkerbärets medlemsmöte i IOGT-lokalerna handlade om hur man blir en hållbar anhörig.

11 december 2019 06:00

Ann-Catrin Nyberg besökte pensionärer i SPF Åkerbäret för att informera om hur man blir en hållbar anhörig. Ann-Catrin är tillsammans med Anna Lena Hansson de som från kommunen gör besök hos pensionärsföreningar och informerar om anhörigomvårdnad. Ann-Catrin Nyberg arbetar med anhöriga med psykisk ohälsa och beroendesjukdomar samt människor med funktionsnedsättningar. Anna-Lena Hansson arbetar med långtidssjuka äldre, ej enbart för maka/make. Det förs inga journaler, de har tystnadsplikt och hjälpen är kostnadsfri. Dessutom samverkar de med Svenska Kyrkan, Hjärnkoll, FUB, Diakonin och Attention.

Det anordnas må bra-grupp och mötesplatser och på torsdagseftermiddagar är det anhörigkafé på Fyren. Där ges stöd i form av samtal och råd. Dessutom ger de utbildning och föreläsningar och ordnar cirklar.

Mötesplatser finns i Midskogen, Storskogen, Örnäset, Örnen och Råneå. Nya Bergviken har också fått en mötesplats, liksom Lulsundet, Antnäs och Hertsön.

Äldre kan drabbas av psykisk ohälsa. Socialstyrelsen har standardiserat upp med några ord att tänka på: Bedöm, lyssna, erbjudande, uppmuntran och stöd.

Statistiskt sett ökar riskerna med ålder och alkoholproblem.

Biologiska faktorer medverkar när människor drabbas av psykisk ohälsa. Hjärnans funktion blir lägre med åren. Kroppen är inte lika bra som tidigare. Synen, hörseln och andra funktioner avtar. Till exempel är balansen i dessa halktider nedsatt.

Om det nu inte räckte med det så kommer psykosociala faktorer till med depression, ångestsjukdomar och psykoser.

Vad gör du då själv för att skjuta upp problemen? Ja, hålla god fysisk aktivitet, ha goda matvanor, söka hjälp på vårdcentraler, hälsocentraler och vårda sina närmaste genom samtal. Vänner och bekanta är viktiga.

Ann-Catrin berättade också om olika hjälpinstanser som finns i kommunen så som AA, anhörigjour, IOGT, jourhavande medmänniska med flera som man kan träffa och få hjälp av. Jourhavande medmänniska nås på telefon 08-7021680.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!