PRO Råneå summerade året som gått

PRO Råneå hade sitt årsmöte i föreningens lokal den 19 februari med ett hundratal medlemmar närvarande.

9 april 2020 06:00

Eric Johansson, föreningens kassör, öppnade mötet och inledde med parentation, en tyst minut och sång av Old Singers under ledning av Pekka Helles. Berit Johansson läste Birgitta Bäckströms dikt ”Det kommer en dag”.

Till mötesordförande och sekreterare valdes Sten Sjöberg och Berit Johansson. Bo Nilsson framförde valberedningens förslag av ledamöter till årsmötet.

Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes. Antalet medlemmar under det gångna året har varit 312. PRO Råneå har haft en omfattande verksamhet. Ekonomin är god och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Stort tack till de avgående ledamöterna Ingegerd Andersson, Gunnel Fredriksson, Berit Johansson och Anita Sundqvist.

Den nya styrelsen består av: ordförande Ralf Lövgren, vice ordförande Bo Bergman, sekreterare Solweigh Norman, kassör Eric Johansson, studieorganisatör Bibbi Rånby, ledamöter Eva Pettersson och Rolf Söderberg. Ersättare: Catarina Thomteen, Rolf Lundström, Gudrun Larsson och KriStina Persson.

Kören sjöng också "Mosippan", "Ta mig till havet", "Mest av allt", "De fyra elementen" och "Only love".

Köksgruppen serverade goda smörgåsar och kaka till kaffet. Lotteriet fick avsluta det välbesökta mötet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!