Prisas för sitt arbete för samisk kultur och scenkonst

Stiftelsen Kaija Anstensens Minnesfond tilldelar 2019 års stipendium till Liv Aira, Jokkmokk, och Marika Renhuvud, Falun. Stipendiet uppgår till 15.000 kronor vardera.

20 januari 2020 06:00

Dansarna och koreograferna Liv Aira och Marika Renhuvud arbetar enskilt och tillsammans med att synliggöra samisk kultur och scenkonst inom och utom Sápmi.

Utöver det visuella har de ambitionen att åskådliggöra och väcka intresse för samernas ställning som minoritetsgrupp, historia och kultur, men även att berika och få människor att känna gemenskap. Genom dansen skapar de förutsättningar för samarbeten inom flera konstformer och utbyten inom Sápmi.

Liv vill ge nedtystade ämnen i samhället ett forum att uttryckas genom scenkonst och dans och vill med lulesamisk inspiration inte endast upprepa tradition och historia, utan även utveckla den samiska konsten.

Marika vill göra dansen tillgänglig för alla, även för de som bor i glesbygd. Hon vill genom dansen ge samiska ungdomar hopp om att allt är möjligt och på så sätt vara en del i att förebygga samisk ohälsa. Marikas dröm är även att sprida kunskap om och förståelse för den samiska kulturen genom dans. Närmast kommer stipendiaterna att arbeta i ett gemensamt projekt, ”Liv och Marika dansar samiska berättarsagor för barn”, där dans och jojk är uttrycksformen. Stiftelsen

vill genom stipendiet lyfta fram dansen som samisk konstform och uttrycksmedel och uppmuntra Liv och Marika till det fortsatta arbetet.

– Jag är innerligt tacksam för att ni tror på mitt och vårt arbete och visar ert stöd till den samiska scenkonstens och dansens utveckling. Det ger oss också en väg att fortsätta utveckla och sprida kunskap utanför Sápmi och jag hoppas det uppmuntrar till fler dansare, koreografer och scenkonstentreprenörer inom Sápmi, säger Liv Aira i ett pressmeddelande.

– Jag är otroligt tacksam över att få detta stipendium då det visar att det man själv tror på är viktigt. Att få visa genom dans att den samiska kulturen är stark och levande är något jag verkligen brinner för och det är fint att få en bekräftelse på att ens arbete är betydelsefullt”, säger Marika Renhuvud i samma pressmeddelande.

Kaija Anstensens Minnesfond inrättades av Stockholms Sameförening som en fristående stiftelse 2008 efter att i arv mottagit kvarlåtenskap efter Kaija Anstensen. Kaija Anstensen var bosatt i Stockholm men hade sitt ursprung från sydsamiskt område på norsk sida. Kaija Anstensen var själv målare och aktiv inom det samiska livet i Stockholm. Syftet med stipendiet är att främja samiska rättigheter och samisk kultur. Det första stipendiet delades ut 2011 till Fia Kaddik. Andra stipendiater har därefter varit Elin-Anna Labba, Silje Figenschou Thoresen, Paul-Anders Simma, Carola Grahn, Heidi Juliana Gauriloff och Lena Viltok. Förra året tilldelades stipendiet till Sara Ajnnak.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!