Hjärt Lung i Haparanda har hållit årsmöte

Föreningen Hjärt Lung i Haparanda har haft sitt årsmöte.

21 februari 2019 06:00

Ett 40-tal medlemmar hade hörsammat inbjudan. Mötesordförande var Sune Karlander.

Av verksamhetsberättelsen framgår att föreningen arrangerat möten med olika teman.

Under året har bland annat KOL-dagen uppmärksammats. Lennart Waara har demonstrerat hjärtlungräddning och hjärtstartare, det har hållits golvgymnastik och vattengymnastik. Föreningen har också haft surströmmingsfest och julfest. Utbildningar i hjärtlungräddning har hållits och 225 personer har utbildats.

Föreningen har gjort resor till Kalix och till Jokkmokks höstmarknad.

Föreningens styrelse består av ordförande Lennart Waara, vice ordförande Marketta Anundi, kassör Per-Erik Wassermann, sekreterare Anna-Lisa Brännström, studieorganisatör Inga-Lisa Johannessen, ledamot Margaretha Josefson. Suppleanter är Seija Persson och Valter Hofslagare. Eftervårdsombud hjärta är Valter Hofslagare.

Efter årsmötet tackade Lennart Waara alla deltagare och bjöd in till laxsoppa.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!