Föreningen Norden summerade 2018

Föreningen Norden Norrbotten har haft årsstämma den 2 mars 2019 på Örnvik hotell och konferenser i Luleå.

16 maj 2019 06:00

Till 2019 års Nordist utsågs Berit Öström, Pajala, för sitt aktiva arbete i Pajala lokalavdelning där medlemsantalet under hennes år som ordförande ökat med 74 procent. Pajala arbetar med bra medlemsvård med flera medlemsbrev och intressanta aktiviteter för medlemmar. De senaste är Vantfestivalen 9 mars och ett projekt med berättelser från Tornedalen för alla med lust att skriva i Pajala och Kolari kommuner.

Årsstämman inleddes med att Anders Ljunggren, tidigare UD Finland och ambassadör i Island och Estland, samt generalsekreterare för Föreningen Norden Sverige talade om Nordens framtid med anledning av att Föreningen Norden startades 1 mars 1919 och alltså i år fyller 100 år. Norden är den tolfte största ekonomin i världen.

De nordiska länderna har inte krigat sinsemellan på 200 år. All forskning visar på att finns tilliten och förtroendet för varann så blir besluten och affärerna bättre. Föreningen Norden som arbetar med det mellanfolkliga samarbetet har en otroligt viktig roll att spela framöver. Varje gång det varit kris i något av de nordiska länderna har vi klarat oss så mycket bättre tack vare det samarbete vi byggt upp. Det nordiska arbetet är en ständigt pågående läroprocess med de nordiska länders likheter och skillnader. Anders Ljunggren avslutade sin föreläsning med att påpeka att fler samtal, informella möten och formella möten behövs och där är Föreningen Norden viktig för att stärka de nordiska banden.

Förutom avgående styrelseledamöter avtackades även Marit Lamberg som arbetat som verksamhetsledare i 24 år för Föreningen Norden Norrbotten och Tornedalica.

Till ny styrelse för föreningen Norden Norrbotten valdes Eivor Olofsson, Karungi, ordförande, Berit Öström, Pajala, vice ordförande, Margith Dyrander, Boden, Stig Kerttu, Övertorneå, Ove Bucht, Luleå, Kristina Enholm, Kalix och Britt-Marie Häggberg, Luleå

Till Tornedalicas styrelse valdes: Elisabeth Lax, Luleå, ordförande, Curt Persson, Luleå, vice ordförande, Lisa Wede, Luleå, Jimmy Gärdemalm, Luleå, Jan Unga, Luleå, Olle Mattson, Luleå och Björn Diamant, Luleå.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!