Eine Johansson – en pionjär

Luleås första kvinnliga polis Eine Johansson höll föreläsning om sitt liv som krigsflykting och sitt arbete som polis för 40-talet medlemmar i PRO Skurholmen torsdag den 26 september.

10 oktober 2019 06:00

Eine är född 1933 i Äänenkoski i Finland som ett av tio syskon. Som åttaåring kom hon och hennes storasyster som flyktingar till Sverige och Råneå. De fick inte stanna länge, utan skickades tillbaka till Finland. De kom igen som flyktingar till Råneå, men fick inte heller denna gång stanna, utan skickades hem.

Men Eine gav sig inte. Åtskilliga gånger ansökte hon om pass och till slut fick hon ett tillfälligt pass. Som elvaåring kom hon till Sverige för tredje gången. När hon kom till Haparanda hade hon inga pengar, men hittade en telefon. Hon fick kontakt med telefonist som kopplade henne till taxi. Den kom snabbt och hon talade om att hon inte hade pengar med skulle till Råneå. Chauffören körde henne till Råneå och fosterföräldrarna.

Eine var duktig och lärde sig snabbt både att skriva och tala svenska. 1952 tog hon realexamen i Råneå. Hon fick arbete på landsfiskalskontoret. Ett intresse växte fram om att bli polis. 1955 öppnades polisutbildningen för kvinnor i Stockholm. Eine har som aspirant arbetat i Norrbotten, bland annat i Kiruna innan hon fick en fast tjänst som kriminalkommissarie i Luleå. I 40 år arbetade hon som utredare och tolv år inom ekoroteln. Ett av hennes stora specialiteter var utredning av sexbrott. Inom polisyrket blev hon kvar till sin pension.

Därefter har hon skrivit en bok ”Finnkärringen – Finnpolisen” som gavs ut 2016. Eine kommer att skriva fler böcker.

De senaste nio veckorna har hon och Sara Arnia varit engagerad tillsammans med en dansgrupp bestående av nio personer. De har haft två föreställningar varje dag där dans varvats med berättelser om livet som krigsflyktingar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Laila Martin