Efterlyses: Nya styrelseledamöter

Sång och framtidsplaner stod på dagordningen.

3 december 2019 06:00

Drygt 40 medlemmar i PRO Skurholmen deltog i medlemsmötet. PRO:s sånggrupp under ledning av Alf Persson stod för underhållningen. Vid mötet konstaterades att ekonomin var god och det blir ingen höjning av medlemsavgiften. Medlemmarna godkände budgeten. Styrelsen presenterade verksamhetsplanen för 2020, där man infört deltagaranmälan vid de träffar där mat lagas av PRO:s kockar.

Valberedningens ordförande uppmanade medlemmarna att fundera på vilka som skulle kunna tänka sig vara aktiva i olika ansvarsposter.

Hon meddelade också att ordföranden och sekreteraren avgår och det behövs medlemmar som kan axla olika poster i styrelsen. Mötet avslutades med fika.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Laila Martin