Demensförening firade 25

Under hösten har Luleå Demensförening hafttvå välbesökta medlemsträffar.

16 november 2018 06:00

25 oktober firades ett välbesökt 25-årsjubileum i Södra hamn-restaurangen med utsökt buffé och bejublad underhållning. Ordförande Christer Gustavsson överlämnade blommor till Ansgar Olofsson som var första ordföranden och som grundade Demensföreningen i Luleå. Nästa ordförande var Ingemar Pettersson. De fick var sin blombukett av Christer Gustafsson. Föreningen gästades av Catharina Montgomery från Demensförbundet. Hon överlämnade en check på 2 500 kronor till föreningen. Medlemmarna Vivianne Lundgren och Eivor Lundsten överlämnade rosor till styrelsen.

Efter maten blev det underhållning med sång och musik av Svante Lindqvist och Ulf ”Flu” Jonsson. Deras medverkan var mycket uppskattad. Medlemmarna tackade för ett mycket lyckat jubileum.

17 oktober informerade läkaren Sven Söderberg om vad som inte är demens utan vanlig glömska när man blir äldre. Har man däremot svårt för att orientera sig och tappar greppet om hur olika funktioner och apparater fungerar då är det viktigt att söka läkare för att få en diagnos tillsammans med anhörig som får hjälpa läkaren till att göra en rättvis bedömning av sjukdomen. Besökarna fick ställa frågor under föreläsningen som besvarades av doktor Söderberg.

Man ska ha ett konkret språk och det är väldigt viktigt att invänta svaret på frågan som ställs. Ta inte över samtalet utan vänta tills svaret kommer. Vid sorg kan den anhörige bete sig som dement och orkar kanske inte bry sig eller avskärmar sig. Då är det viktigt att ha någon som finns till hands för att hjälpa med praktiska saker för att de ska komma igång. Om någon tappar talet så är beröringen mycket viktig, lyssna på musik och kanske berätta om någon idrott de haft som frisk. Alla borde skriva ned sin egen levnadshistoria eller fylla i ”Boken om mig” som är viktig den dagen man inte kan förmedla något själv. Gå med i en demensförening där får du insikt om att du inte är ensam som anhörig utan det finns många som är i samma situation att prata med.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!