Minnesord: Ingrid Sandahl

10 augusti 2011 06:00

Ledamoten av Kungliga Vetenskapsakademien, professor Ingrid Sandahl, Kiruna, har avlidit 61 år gammal. Hon efterlämnar sönerna Ola och Rune Westin med familjer samt mamma, syster, svåger och många vänner.

Under hela sitt liv drevs Ingrid av stor nyfikenhet och upptäckarglädje. Hon älskade att utforska det okända både i teorin och i praktiken. Hennes resor tog henne till platser som nordligaste Kanada och Argentinas skogar.

1975 började hon forska om norrsken vid Institutet för rymdfysik i Kiruna som deras första kvinnliga doktorand. Genom arbetet byggde hon ett stort nätverk av internationella kontakter och kom bland annat att gästforska i Alaska och Japan. 1999 utnämndes hon till professor i rymdfysik.

Som en del av sitt arbete intresserade sig Ingrid för populärvetenskaplig allmänbildning. Hon höll många uppskattade föreläsningar samt medverkade i olika massmedier. 1998 utkom hennes populärvetenskapliga bok Norrsken - budbärare från rymden som beskriver vad norrsken är, hur kunskapen om norrsken vuxit fram, samt söker svar på frågan: Varför studera norrsken?

Redan under barndomen väcktes Ingrids intresse för natur och friluftsliv, något som hon vidareutvecklade i scoutrörelsen. I scouterna fick hon många vänner världen över som hon behöll livet ut.

Ingrid trivdes med att bo i Kiruna, nära fjäll, skog och vatten. Hon var aktiv i IFK Kiruna och Norrbottens ornitologiska förening. Hennes hjärta klappade varmt för Haparanda Sandskärs fågelstation och hennes engagerade och entusiastiska arbete som föreståndare för stationen var mycket uppskattat.

Hösten 2009 fick Ingrid beskedet att en tidigare tumör i ögat bildat metastaser i levern. Sjukdomen var obotlig men förloppet kunde bromsas med behandling. Hon var realist men behöll sin entusiasm, optimism och livsglädje. Hon var aktiv som forskare och i arbetet med fågelstationen tills bara några få dagar innan hon gick bort.

Kerstin Sandahl
Ola Westin
Rune Westin

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!