Brottsofferjouren hos PRO Nederluleå Norra

I föreläsningsserien Värt att Veta gästades PRO Nederluleå Norra av Ingri Vestin från brottsofferjouren.

5 mars 2020 06:00

Brottsofferjouren i Luleå är en av ett 75-tal ideella Broffsofferföreningar i landet. Förutom två anställda har man ett antal medlemmar, mest pensionärer, som ideellt ställer upp som stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga när någon utsatts för brott. Alla medlemmar får en utbildning om rättsprocesserna, men också om hur man ska bemöta och stötta de utsatta.

Brottsofferjourens verksamhet vilar på fyra ”ben”: Man ger praktisk vägledning och stöd, man stöttar utsatta under rättsprocesser, man arbetar brottsförebyggande och man samverkar med socialtjänsten, kvinnojouren, polisen med flera. Stödet är helt gratis och utgår från den enskildes behov.

Av de hjälpsökande är 66 procent kvinnor och 34 procent män. De vanligaste brottstyper som förekommer i Luleå är misshandels- och våldsbrott och där är kvinnor mest utsatta. Sedan kommer ekonomiska brott som stöld och bedrägerier.

I vårt datoriserade tidevarv har det också blivit vanligare med bedrägeriförsök via falska hemsidor eller telefonsamtal från falska poliser och falska banker som försöker lura till sig uppgifter om kontokort och inloggningsuppgifter. Den som utsatts för den typen av brott drabbas ofta av känslor av skam och skuld vilket kan skapa otrygghet och isolering och minska tilliten till vårt samhälle. Här har brottsofferjouren en viktig uppgift att stötta och skapa trygghet.

Det är lätt att få kontakt med brottsofferjouren, antingen via riksförbundets telefoncentral 0200-212019 eller direkt till kontoret på rättscentrum i Luleå 0920-10413 eller via hemsidan lulea.boj.se.

Under föreläsningen väcktes många frågor, speciellt om äldres utsatthet för bedrägerier och våldsbrott. Mötesdeltagarna fick en bra genomgång av hur rättsväsendet fungerar och om hur brottsofferjourens verksamhet kan hjälpa oss att undvika att råka illa ut. Ett trettiotal PRO-are tackade Ingri Vestin för en intressant föreläsning och skrivtolkarna Inger och Petra med varma applåder.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!