Årsmöte med tänkvärda ord, musik och sång

Visions seniorsektion i Luleå genomförde sitt årsmöte den 5 mars i IOGT:s lokaler.

28 mars 2020 06:00

Ett 45-tal medlemmar hälsades välkomna av ordförande Maine Carlsson, Som gäst till mötet var livscoachen och körledaren Britt Nilsson Wyöni inbjuden och hon fick också inleda vår träff.

Britt Nilsson Wyöni underhöll oss med både tal, sång och musik. Här talade hon bland annat utifrån rubriken ”Vi är först människor i mötet med andra”. Hon utgår framförallt från sina egna erfarenheter och tankar när hon pratar om ett bra bemötande. Vi ska ta vara på oss själva, bry oss om andra här och nu. En viktig utgångspunkt är att duga i sina egna ögon. Man måste visa tålamod och respekt med sig själv. Är man inte nöjd med sig själv kommer man inte att vara nöjd med andra. Den som talar väl om andra är ofta vän med sig själv. Girighet kan dock vara vår största fiende.

I samband med alla tänkvärda ord sjöng Britt ett antal låtar som alla hade möjlighet att sjunga med i. Hon bjöd på en repertoar av bland andra John Lennon, Grymlings med Pugh Rogefeldt och Mikael Wiehe. Vi tackar Britt för en trevlig och uppskattad timme.

Efter den fina underhållningen öppnade ordförande Maine Carlsson årsmötesförhandlingarna och ledamoten Elsie Nilsson höll en parentation med ljuständning och tyst minut för de medlemmar som avlidit under året.

Till mötesordförande valdes Johan Sundberg och till mötessekreterare Märta Nilsson. Efter presentation av verksamhetsberättelsen, godkännande av ekonomiska redovisningen och revisorernas berättelse beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Medlemsavgiften förblir oförändrad. Valfrågorna behandlades i sedvanlig ordning och styrelsen för 2020 fick följande sammansättning: Ordförande Maine Carlsson, vice ordförande Berta Malo, kassör Ingrid Carlenius, sekreterare Märta Nilsson, studieorganisatör Britt-Marie Wikström, vice sekreterare Elsie Nilsson samt webbansvarig Sonja Jakonantti.

Mötet avslutades med kaffe och en jättegod krämbulle. Tack för ett trevligt möte.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!