85 år fyller den 7 december Harry Engström, Sävastnäs.