Det frågar sig August Liljeqvist, sakkunnig, Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Näringslivets Regelnämnd har undersökt bland annat regler och de avgifter som kommunerna tar ut. Det visar sig att avgifterna är mycket olika. Den enda motiveringen som August Liljeqvist hört, är: "Våra ärenden är mycket mer komplicerade". Men...

– Plan- och bygglagen är lika över hela landet. Man tillämpar den på olika sätt.

Artikelbild

| Marginalskäl. En högre bygglovsavgift kan lägga sordin på företagsklimatet i en kommun. Bättre med lika regler, tycker August Liljeqvist.

Men det finns en sak som han har märkt vad gäller avgifterna: mindre kommuner är billigare än större.

Det August Liljeqvist och hans organisation reagerar på, är att regler och avgifter är så olika och sällan grundade på vad det egentligen kostar.

– Det verkar som om kommunerna hellre tittar på grannkommunerna när man sätter avgifterna, än räknar ut hur mycket det kostar.

Olika förutsättningar skapar osäkerhet och och otrygghet, menar han.

Artikelbild

| Reser runt. Arvid Liljeqvist ska resa runt till drygt 20 regioner för att presentera undersökningen och kommunala regler.

För en företagare som tänker sig etablera sig i en kommun, är kanske ändå inte de kommunala avgifterna det som allra viktigast.

– Företagen tittar på marknaden för produkterna och om det finns bra personal att anställa, säger August Liljeqvist.

– Men de kommunala avgifterna kan vara ett marginalskäl, det som skapar ett gott företagsklimat. Vi behöver varje uns av gott företagsklimat för att kunna konkurrera på den internationella marknaden om företagen.

August Liljeqvist tycker inte att kommunerna i Norrbotten sticker ut när det gäller dyra avgifter, snåriga regler och långsam byråkrati.

– Men företagen vill ha lika regler och liknande bedömningar i hela landet. Samma konkurrensförhållanden ska råda.