Gängbrottsligheten ska knäckas

Debatt 3 oktober 2019 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Regeringen presenterade nyligen ett omfattande program med åtgärder mot gängbrottsligheten på såväl kort som lång sikt. 

Totalt sett så har det dödliga våldet i Sverige inte ökat över tid, men våldsdåd kopplade till kriminella gäng har eskalerat, särskilt skjutningar och sprängningar. Det bidrar till ökad otrygghet i hela samhället.

Denna utveckling måste brytas. Gängbrottsligheten ska knäckas.

Förra mandatperioden påbörjades det arbetet. Straffen skärptes för ett 30-tal brott, och vi satte upp målet om 10 000 fler polisanställda till år 2024. Sedan dess har antalet polisanställda ökat med 3 000. Polisens effektivitet har därför ökat, vilket bland annat lett till att häkten och anstalter nu har full beläggning.

Det är bra, men det räcker inte. 

Efter ytterligare ett antal uppmärksammade våldsdåd bjöd regeringen in till samtal över partigränserna för att skapa samsyn ytterligare åtgärder. Tyvärr valde Moderaterna att lämna förhandlingarna. 

Ändå kunde vi nyligen presentera ytterligare 34 åtgärder som kan genomföras på kort och lång sikt för att motverka gängkriminalitet. Det handlar om både brottsbekämpande och förebyggande insatser, och vi svarar också upp mot många av de önskemål som framförts av Polismyndigheten och Riksåklagaren.

Till de viktigaste hör:

• Ökade möjligheter till bland annat hemlig avlyssning av misstänkta

• Bättre möjligheter till husrannsakningar kopplat till skjutningar och gängmiljöer

• Ytterligare skärpta straff för vapen- och sprängmedelsbrott

• Förstärkt stöd till vittnen och deras anhöriga, samt utredning av anonyma vittnen

• En särskild Trygghetsberedning inrättas, för att riksdagens partier löpande ska kunna följa arbetet och ta nya politiska initiativ

• Ytterligare möjligheter för omhändertaganden av ungdomar i riskzon, LVU 

• Brottsförebyggande ansvar för kommunerna 

• Specialsatsning på socialtjänst i utsatta områden 

• Borttagen straffreduktion för unga vuxna vid upprepad allvarlig brottslighet 

• En ny påföljd införs, ungdomsövervakning

Detta är det mest omfattande program mot gängkriminalitet som någon regering lagt. På detta sätt bygger vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Morgan Johansson (S), justitieminister
Mikael Damberg (S), inrikesminister
Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande justitieutskottet

Läs mer!

Bilist misstänkt för drograttfylleri i Gällivare

Drama vid ingripande • Mannen hade skjutit sambon • Sköt mot polis • Sjukvårdare fick fly

Drama vid ingripande • Mannen hade skjutit sambon • Sköt mot polis • Sjukvårdare fick fly
Visa fler
Ämnen du kan följa