40 procent dyrare fjärrvärme när SSAB släcker masugnen

När masugnen stängs kring 2030 måste fjärrvärmenätet värmas på annat sätt än med de heta masugnsgaserna. Kylvärme och värmepumpar kan bli svaret, enligt SSAB:s ansvarige för energifrågor.
När masugnen stängs kring 2030 måste fjärrvärmenätet värmas på annat sätt än med de heta masugnsgaserna. Kylvärme och värmepumpar kan bli svaret, enligt SSAB:s ansvarige för energifrågor.

18-29 år? Kolla superdealen

Nyheter har ingen åldersgräns - men vårt pris har det.