Coronavirus stoppar Bodens tjänsteresor

Risken för spridning av Coronaviruset i samhället bedöms vara mycket hög, enligt Folkhälsomyndigheten." Den nya bedömningen gör att Bodens kommun valt att skärpa rutinerna för tjänsteresor utanför länet som stoppas",säger säkerhetschefen Tommy Lindvall, Bodens kommun.

Bodens kommun 12 mars 2020 09:40

Enligt säkerhetschefen har den centrala krisledningsgruppen stabsmöte varje tisdag.För att begränsa smittspridningen och dess konsekvenser av Coronaviruset har Bodens kommun beslutat att inga tjänsteresor utanför länet ska genomföras.  Det gäller även elever i Bodens kommunala skolors utlandspraktik.För tjänsteresor inom länet för medarbetare avgör chef om de ska genomföras. Bodens kommun följer händelseutvecklingen gällande smittspridning av coronaviruset och beslutet kan komma att  omprövas.

–  Vi har en speciell arbetsplan och mycket handlar om information till personal och allmänhet, alla har ett eget ansvar för att inte sprida smittan. Vara hemma om hen känner sig dålig, inte besöka anhöriga på våra boenden. Det gäller att smittspridningen går långsamt, för att personal inom vården ska hinna med och hantera personer som är allvarligt sjuka.

– Vårt inriktningsmål inom kommunen är att skydda riskgrupper, det är personal som jobbar med äldre personer inom vård av olika slag. Även att kunna upprätthålla viktiga samhällsfunktioner om 50 procent av personalen har insjuknat. Det betyder att under 14 dagar ska man klara sig med halva personalstyrkan och ombesörja dessa funktioner, säger Lindvall. 

Exempel på samhällsviktig verksamhet i kommuner är vård och omsorg, dricksvattenförsörjning, räddningstjänst.

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Leffler

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Boden

Rånbytet var pengar och smycken – fyra misstänks

Boden

Räddningstjänsten släckte brinnande trasor

Boden

Rökmaskin fungerade bra – räddningstjänsten ryckte ut

Dans

Dans mitt på blanka dagen på en av parkens bryggor

Handboll

Talangerna tillbaka i Norrbotten för elitsatsning

Visa fler