Avbryter upphandling av blöjor

Bodens kommun avbryter upphandling av blöjor till barn på grund av otydlighet i underlaget.

Bodens kommun 14 januari 2020 14:53

Kommunen avbryter upphandlingen av blöjor till förskolan.

Upphandlingen har annonserats som ett enkelt förfarande, men det visade sig bli svårt. 

Vid utvärderingen av inkomna anbud upptäckte kommunen att det finns otydligheter i förfrågningsunderlaget, som är direkt avgörande för prövningen av anbuden. 

Man har uppgivit att kommunen ska göra en sammanvägd bedömning av pris och kvalitet, men har inte angett kvalitetskriterier. Därmed finns det risk att anbudsgivarna kan tolka kravet på olika sätt, vilket kan påverka valet av artiklar. 

Då bristerna i underlaget medför att det inte blir transparant uppfyller det inte de grundläggande principerna i upphandlingslagen och avbryts därför. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Kommunens svar på krav om sju miljoner i skadeavgift

Kommunalrådet kritiserar Konkurrensverket

Boden

Bodens kommun anmäls för brott efter mångmiljonaffär

Bodens kommun

Liberalerna överklagar: Klandervärda överenskommelser

Norrbottens Affärer
Bodens kommun

Jubel i Boden: Tvättjobben räddade

Visa fler