Bodens kommun anmäls för brott efter mångmiljonaffär

Bodens kommun anmäldes till Konkurrensverket för brott mot lagen om offentlig upphandling (LOU) efter mångmiljonaffären med Samhällsbyggnadsbolaget (SBB). När kommunen skickade in sitt svar fanns en nyskriven överenskommelse att avsikten hela tiden varit att affärsuppgörelsen ska konkurrensutsättas.

Boden 21 februari 2021 11:00

Upphandlingsrådet Carin Carlsson, på Konkurrensverket utreder ärendet. Bodens kommun har medgett att det inte skett några upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) i fastighetsaffären men att det ska ske. 

Det styrks av en nytecknad överenskommelse som ks-ordförande Clas Nordmark, samhällsbyggnadschefen Conny Bergwall, plan- och exploateringschefen Lars Andersson, och SBBs vd Illja Batlan skrivit under den 8 januari. I den slår parterna fast att man kontinuerligt under affärsförhandlingarna och vid tidpunkterna för avtalens undertecknande "haft en samsyn kring konkurrensutsättning".

– Det stämmer att vi fått in en överenskommelse som är tecknad mycket senare där det anges att de tänkt att upphandla. Vår granskning tar nu sikte på att utreda förutsättningarna när avtalen tecknades. Handlingar som presenteras först efter det att Konkurrensverket har inlett en granskning bör i regel bedömas med försiktighet eftersom det inte går att utesluta att det är fråga om en efterhandskonstruktion. Vi kommer exempelvis titta närmare på skriftväxlingen från den tidigare laglighetsprövningen och se vad som fördes fram där, säger Carin Carlsson, Konkurrensverket. 

Varför skrevs överenskommelsen först efter anmälan?

– Syftet med överenskommelsen är att på ett samlat sätt teckna ned vad vi och samhällsbyggnadsbolaget varit överens om i våra förhandlingar i frågan om genomförandet av gemensamma upphandlingar enligt LOU, säger ks-ordförande Claes Nordmark.

Varför inte tidigare?

– Bedömningen är att det inte behövts göras tidigare, säger Claes Nordmark.

Finns det någon annan dokumentation än överenskommelsen som styrker era avsikter att upphandla under affärens gång?

– Svaret är nej, säger ks-ordförande.

Har du ensam mandat att ta beslutet?

– I kommunfullmäktige finns ett beslut den 26 april 2020. I beslutet finns en punkt att det står att man ger uppdrag åt fullmäktige, samhällsbyggnadschefen eller ks-ordförande att underteckna för fastighetsförsäljningarna nödvändiga handlingar. Det är utifrån den punkten som överenskommelsen i januari har tecknats, säger Claes Nordmark.

Har andra partier rätt att få information? 

– Det har man absolut rätt att få. Överenskommelsen är diarieförd men det finns ingen ny information i den, säger Nordmark.

Huvudavtalet skrevs på av Bodens kommun och SBB i september 2020. Konkurrensverket fortsätter nu utredningen efter anmälan.

– Om vi i slutändan bedömer att det är fråga om brott mot regelverket har Konkurrensverket möjlighet att ansöka om upphandlingsskadeavgift, en slags böter, i domstol. Vid misstanke om otillåtna direktupphandlingar har dock leverantörer sex månader från det att avtalet slöts att gå till domstol och begära att avtalet ogiltigförklaras. Eftersom det är fråga om mycket pengar kan det inte uteslutas att det finns ett sådant intresse från leverantörer som anser att de har gått miste om möjligheten att konkurrera, säger Carin Carlsson. 

Vad är skillnaden?

– Om domstolen ger leverantören rätt blir avtalet ogiltigförklarat vilket innebär i regel att den upphandlande myndigheten måste ”göra om och rätt”. Böter i form av upphandlingsskadeavgift kan bli dyrt. Men avtalet fortsätter att gälla trots att domstolen delar Konkurrensverkets bedömning om att det är ett brott mot regelverket, säger Carlsson.

 

Trippelaffären i Boden

SBB har ensam erbjudits att köpa Medborgarhuset för 31 miljoner och göra ombyggnationer för 69 miljoner i fastigheten. SBB ska också köpa cirka 10 000 kvadratmeter byggrätter i kvarteret Enen och bygga ett trygghetsboende med cirka 40 lägenheter och garage. Bodens kommun skriver fast sig som hyresgäst i 25 år. SBB ska även bygga hyresrätter som man ska förvalta själva. SBB och Bodens kommun har i samma affärsuppgörelse förlängt hyresavtal för tre äldreboenden som SBB äger med långa kontrakt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Fastighetsaffären i Boden

Konkurrensverket: "Ska dömas att betala sju miljoner"

Kommunens svar på krav om sju miljoner i skadeavgift

Jätteaffären kan bli en miljonsmäll för Boden: "Ansvar måste utkrävas"

Boden

Jätteaffären:"Vi borde ha varit informerade om avtalet"

Boden

Strömbäck inte nöjd med domen

Visa fler
Läs mer!

Kommunens svar på krav om sju miljoner i skadeavgift

Kommunalrådet kritiserar Konkurrensverket