S och M kan fälla folkomröstning

Medborgarupproret mot skolnedläggningarna har tillräckligt med namn för en folkomröstning – men S och M kan ändå fälla initiativet. Endast enkel majoritet krävs, om enighet inte uppnås rörande frågeställningen.

Luleå kommun 24 september 2019 07:29

Den 11 oktober avslutas namninsamlingen för en folkomröstning om den framtida skolstrukturen. Hela kommunen ska leva och lära har tillräckligt med namn – över 7 000 – och efter överlämnandet väntar dialog om frågeställningen med kommunfullmäktiges presidium.

Men om folkinitiativet inte enas med presidiet kan hela folkomröstningen vara i fara.

– Det måste finnas en frågeställning som kan användas. Går inte det, vore det rimliga att föreslå för fullmäktige att avslå en folkomröstning, säger kanslichef Gunilla Lundin. 

I det scenariot räcker det med endast enkel majoritet för att bifalla förslaget, till skillnad från den kvalificerade majoritet – två tredjedelar – som krävs för att rösta mot ett förslag att faktiskt genomföra en folkomröstning.  

Nihad Zara (M), ordförande i kommunfullmäktiges presidium, beskriver processen i två led.

– Antingen beslutar man om både folkomröstning och frågeställning vid samma möte, eller så tar man själva frågeställningen vid ett senare fullmäktige. 

Hur lägger presidiet fram förslaget i ett andra led, om ni inte kommer överens med folkinitiativet?

– Då måste vi föreslå för fullmäktige att inte genomföra en folkomröstning.  

Räcker det med att endast S och M röstar för ett avslag då?

– Ja precis, då krävs bara enkel majoritet,  säger Nihad Zara (M).

Skolpolitiker Gudrun Brunegård (KD) från Vimmerby, som sitter i riksdagens utbildningsutskott, besökte Ersnässkolan i fredags.

Just i Vimmerby hölls en folkomröstning 2016, då flera byaskolor hotades av nedläggning. Den styrande S och M-majoriteten gick mot ett förkrossande nederlag – 86 procent av befolkningen röstade för att skolorna skulle bevaras. 

– Vi hade en nästan identisk situation som i Luleå nu. Trots att S och M framställde det som en stad mot land-konflikt, blev det gott valdeltagande, säger Brunegård.

Följden blev att både S och M förlorade stort i kommunvalet hösten 2018.

– Väljarna glömde inte vad S och M ville med skolnedläggningarna, valet blev förödande.

KD:s riksdagsledamot sympatiserar nu med folkinitiativet i Luleå. Gällande frågeställningen tycker hon att fullmäktige ska respektera medborgarnas vilja.

– Folkinitiativet ska inte böja sig för en oresonabel övermakt. Därför borde folkomröstningen endast handla om skolornas vara eller icke vara, säger Gudrun Brunegård. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Nils Johansson

Ämnen du kan följa
Läs mer
Luleå

Hertsöfältet stridsfråga på kommunfullmäktige

Luleå

Nytt förslag – framgång för folkinitiativet

Luleå

S: "Tror inte på folkomröstningar i den här typen av frågor"

Luleå

Folkinitiativet: "Bättre men vi är inte nöjda"

Luleå

Nytt förslag i kampen om skolorna

Visa fler