Medlemmarna ska bestämma vem som väljs

Luleå kommun 3 december 2019 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det pågår en debatt och diskussion om den nomineringsprocess som just nu pågår i vårt parti, om vem som vi vill ge förtroendet att inneha uppdraget som kommunstyrelsens ordförande. 

 

Vi har valt en process där våra medlemmar ska få tid och rådrum över att tänka igenom vem som man vill ha till detta uppdrag. Så långt en helt normal process. 

 

Efter att föreningar och klubbar och även enskilda medlemmar nominerat har valberedningen tid för sitt arbete. En valberedning som är representativt sammansatt och vald i demokratisk ordning på ett möte. Så långt en fortsatt process som vi i demokratisk ordning beslutat om. 

 

Valberedningen har dessutom genomfört en offentlig utfrågning, och därefter presenterat sitt förslag som sedan ska tillbaka till medlemmarna för beslut. 

 

Nästa steg i processen är att föreningarnas/klubbarnas ombud på representantskapsmötet företräder sin förening/klubbs beslut om vem som är deras kandidat. Naturligtvis gäller det även vid sluten omröstning.  En transparent och öppen process som vi i demokratisk ordning fastställt.

 

Att valet av ny ordförande för kommunstyrelsen i Luleå väcker intresse och engagemang är glädjande. Möjligheten att vara en del av den demokratiska processen är via ett medlemskap i Socialdemokraterna och att vara en del av den representativa demokratin. 

 

Men vad som pågår just nu via sociala medier där personer förordar och nervärderar olika kandidater. Man gör också gällande att den eller de personer som har folkets stöd. 

 

Nu är det ju så att folket har i allmänna val bestämt hur många personer som ska representera i de politiska församlingarna. Men och det är ett viktigt, det är de politiska partierna och dess medlemmar som nu ska fatta beslut om vem eller vilka som ska ha de olika uppdragen, inte vilka eller vem som får mest gilla på olika inlägg i sociala medier. 

 

När man dessutom ser att det finns personer som säger, återigen i sociala medier att ”du har folkets stöd”. Folket som i det här fallet representeras av ett antal gillande på olika sociala sidor.

 

Nej det finns ett liv utanför de sociala sidorna och det är så att demokratin måste försvaras varje dag. I vårt parti och alla andra partier har vi valt hur formerna för hur demokratin ska utövas. Inget är bättre än att i val av personer låta medlemmarna bestämma vilka som blir vald och får medlemmarnas förtroende för uppdragen.

Anders Öberg, ordförande, Luleå Socialdemokratiska Arbetarekommun 

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Luleå

Extra: S kovänder om Råneås räddningstjänst

Luleå

Hög chef på kommunen utreds för tjänstefel

Luleå

Avslöjar: Krögare vill bygga vintermötesplats i centrum

Luleå

Sameby tvingas flytta renar efter jägares protester

Basket

Klart: BC Luleå värvar ännu en amerikan

Visa fler